Subsidie

Voor vooruitstrevende ondernemers en organisaties zijn er tal van mogelijkheden om financiële tegemoetkoming via de (semi)overheid te verkrijgen. Het grote aantal stimuleringsregelingen verandert voortdurend en ook de ‘spelregels’ wijzigen. De kans is dan ook groot dat er voor u interessante subsidieregelingen zijn, maar waar u nog niet van het bestaan afweet. Op deze themapagina zetten we de belangrijkste subsidies voor u in verschillende categorieën uiteen.

De meest voorkomende subsidieregelingen voor de werkgever

Er zijn veel verschillende subsidierelingen die kunnen gelden voor u als werkgever. Bijvoorbeeld voor het aannemen van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt, of bij het ontwikkelen van innovaties. Wij zetten de meest voorkomende voor u op een rijtje:

De WBSO kan worden aangevraagd voor de ontwikkeling van een technisch nieuw product, productieproces of technisch wetenschappelijk onderzoek.

De MIT-regeling is beschikbaar voor instrumenten die bijdragen aan de ontwikkeling van uw innovatieve product of dienst.

De subsidieregeling is voor de werkgever die een leerbedrijf heeft. De regeling komt de door u gemaakte kosten voor de begeleiding van de werkleerstudent tegemoet.

Het lage-inkomensvoordeel kunt u krijgen voor werknemers die minimaal 100% en maximaal 125% verdienen van het wettelijk minimumloon. Het UWV kijkt of u in aanmerking komt voor het LIV en stuurt deze informatie door naar de Belastingdienst.

Net als het LIV is het jeugd-LIV een tegemoetkoming op het loon. Het jeugd-LIV geldt echter alleen voor werknemers die op 31 december van het voorgaande kalenderjaar 18, 19 of 20 jaar waren. Ook hier bepaalt het UWV of u recht heeft op het jeugd-LIV.

In sommige gevallen kunt u ook recht hebben op het LKV. Voor dit voordeel moet u oudere uitkeringsgerechtigden, arbeidsbeperkten of werknemers in uit de doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden dienst hebben. Om het LKV aan te vragen, moet u zelf bewijs aanleveren dat uw werknemer binnen deze doelgroep valt.

De meest voorkomende subsidieregelingen voor het milieu

Om duurzaamheid te stimuleren zijn er verschillende subsidies die de overstap naar een milieuvriendelijk leven toegankelijker maken. Om dit te bevorderen zijn er diverse subsidies voor ondernemers. Denk hierbij aan de aanschaf van milieuvriendelijke middelen en technieken, maar ook het verduurzamen van uw pand(en). Wij zetten hieronder de belangrijkste voor u uiteen.

De MIA en VAMIL zijn voor de ondernemers om de aanschaf van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te stimuleren. Deze twee subsidieregelingen worden vaak in combinatie gebruikt.

Ondernemers verbruiken vaak veel energie. Om de ondernemers te stimuleren om te gaan investeren in energiebesparende technieken en over te stappen op duurzame energie is er de EIA.

De SDE++ subsidie geldt voor ondernemers en (non-)profitinstellingen in verschillende sectoren. De subsidie maakt een investering in duurzame energie mogelijk. Denk hierbij aan de productie van hernieuwbare elektriciteit en warmte, CO2-arme warmte en CO2-arme productie.

Voor uw individuele situatie kunt u wellicht ook recht hebben op aanvullende subsidies. Welke dit zijn, leggen we u graag voor in een persoonlijk advies.

Corona

Om de gevolgen van de coronacrisis te beperken zijn er (tijdelijk) subsidies die u kunt aanvragen. Deze subsidies bieden u ruimte op het gebied van loon (NOW), omzetverlies (TVL) en uw te betalen belastingen.