MKB innovatiestimulering
regio en topsectoren (MIT)

De MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert mkb-ondernemers bij hun innovatieplannen. De regeling stelt subsidie beschikbaar voor verschillende instrumenten die bijdragen aan de ontwikkeling van uw innovatieve product, proces of dienst. Voor de MIT-regeling gelden 5 regio’s. Informatie over de de verschillende regionale budgetten kunt u navragen bij een van onze adviseurs.

Let op: deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Voorwaarden

Naast dat u moet voldoen aan de regionale eisen, moet er aansluiting te zijn met de innovatie-activiteiten van één van de negen topsectoren:

 • Agro & Food
 • Chemie
 • Creatieve industrie
 • Energie
 • High Tech Materials & Systems
 • Life Sciences & Health
 • Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
 • Logistiek
 • Water

Subsidiabele projecten

Afhankelijk van de regio en het daar te voeren beleid wordt er subsidie beschikbaar gesteld via onderstaande innovatie-instrumenten.

Openstelling

Van ongeveer april tot en met september kunt u een aanvraag indienen voor Haalbaarheidsstudies (€ 50.000) en Innovatieadviestrajecten (€ 10.000). Net zoals vorig jaar is bij de toekenning van de subsidie de volgorde van binnenkomst leidend. Op 3 juli opent de tenderronde voor de R&D-samenwerkingsprojecten (max. €350.000,-). De deadline staat op 7 september 2023.

Kennisvoucher

Een waardebon waarmee de mkb-ondernemer kennis inkoopt bij een kennisinstelling gericht op product-, proces-, of dienstenvernieuwing

40% van de subsidiabele kosten, maximaal € 9.000.

Naast de MIT R&D regeling zijn er ook de MIT Haalbaarheidsprojecten. Hierbij kunt u uw haalbaarheidsproject, in de vorm van een literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek melden. Deze regeling is per provincie anders, waardoor de voorwaarden verschillen.

Wilt u weten of u gebruik kunt maken van de MIT haalbaarheidsprojecten en welke voorwaarden voor u van toepassing zijn? Neem dan eens vrijblijvend contact op met één van onze adviseurs.

 

R&D Samenwerkingsprojecten

Initiatief gericht op technische product-, proces- of dienstenontwikkeling. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling uitgevoerd door minimaal 2 Nederlandse mkb-ondernemers. De MIT R&D subsidieert maximaal 35% van de kosten van het project.
Er zijn twee soorten R&D samenwerkingssubsidies:

 1. Kleine projecten, tenminste € 50.000 tot maximaal € 200.000 subsidie
 2. Grote projecten, tenminste €200.000 tot maximaal € 350.000 subsidie
  Op 6 juni 2023 opent de tenderronde voor de R&D-samenwerkingsprojecten. De deadline staat op 12 september.

Kennisvoucher

Een innovatie-adviesproject wordt uitgevoerd voorafgaand aan een innovatietraject en kan bestaan uit het beantwoorden van een kennis- en/of een adviesvraag. Het project kan worden uitgevoerd door een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie. In 2022 waren er twee verschillende vouchers:

 1. Kleine vouchers ter waarde van € 5.250
 2. Grote vouchers ter waarde van € 9.000

 

Haalbaarheidsproject

Studie naar de technische en economische kansen en uitdagingen van een voorgenomen innovatietraject. De studie resulteert in een praktisch, op maat advies voor uw organisatie.

40% van de subsidiabele kosten, maximaal € 20.000 per haalbaarheidsproject.

De looptijd van het project bedraagt maximaal 1 jaar.

Van april tot en met september 2023 kunt u een aanvraag indienen welke op volgorde van binnenkomst worden beoordeeld.