MKB innovatiestimulering
regio en topsectoren (MIT)

De MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert mkb-ondernemers bij hun innovatieplannen. De regeling stelt subsidie beschikbaar voor verschillende instrumenten die bijdragen aan de ontwikkeling van uw innovatieve product, proces of dienst. Voor de MIT-regeling gelden 5 regio’s. Informatie over de de verschillende regionale budgetten kunt u navragen bij een van onze adviseurs.

Let op: deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

Voorwaarden

Naast dat u moet voldoen aan de regionale eisen, moet er aansluiting te zijn met de innovatie-activiteiten van één van de negen topsectoren:

  • Agro & Food
  • Chemie
  • Creatieve industrie
  • Energie
  • High Tech Materials & Systems
  • Life Sciences & Health
  • Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
  • Logistiek
  • Water

Subsidiabele projecten

Afhankelijk van de regio en het daar te voeren beleid wordt er subsidie beschikbaar gesteld via onderstaande innovatie-instrumenten.

Openstelling

Van ongeveer april tot en met september kunt u een aanvraag indienen voor Haalbaarheidsstudies (€ 50.000) en Innovatieadviestrajecten (€ 10.000). Net zoals vorig jaar is bij de toekenning van de subsidie de volgorde van binnenkomst leidend. Op 3 juli opent de tenderronde voor de R&D-samenwerkingsprojecten (max. €350.000,-). De deadline staat op 7 september.

Kennisvoucher

Een waardebon waarmee de mkb-ondernemer kennis inkoopt bij een kennisinstelling gericht op product-,proces-, of dienstenvernieuwing

50% van de subsidiabele kosten, maximaal € 3.750.

Innovatieadviesproject

Een innovatie-adviesproject wordt uitgevoerd voorafgaand aan een innovatietraject en kan bestaan uit het beantwoorden van een kennis- en/of een adviesvraag. Het project kan worden uitgevoerd door een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie.

50% van de subsidiabele kosten, maximaal € 10.000,- per adviesproject.

Van 11 april tot en met 7 september 2019 kunt u een aanvraag indienen welke op volgorde van binnenkomst worden beoordeeld.

Haalbaarheidsproject

Studie naar de technische en economische kansen en uitdagingen van een voorgenomen innovatietraject. De studie resulteert in een praktisch, op maat advies voor uw organisatie.

40% van de subsidiabele kosten, maximaal € 20.000 per haalbaarheidsproject.

De looptijd van het project bedraagt maximaal 1 jaar.

Van 11 april tot en met 7 september 2019 kunt u een aanvraag indienen welke op volgorde van binnenkomst worden beoordeeld.

R&D Samenwerkingsprojecten

Initiatief gericht op technische product-, proces- of dienstenontwikkeling. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling uitgevoerd door minimaal 2 Nederlandse mkb-ondernemers.

35% van de subsidiabele kosten, maximaal € 350.000 per innovatieproject en € 100.000 per ondernemer.

Op 3 juli 2019 opent de tenderronde voor de R&D-samenwerkingsprojecten. De deadline staat op 7 september.