Ondernemer en privézaken

Uw persoonlijke financiële planning

Bij ondernemers in familiebedrijven zijn zakelijk en privé meestal nauw verweven. Dat vraagt om goed inzicht in de raakvlakken, heldere keuzes en een goede financiële planning. Wij helpen u daarbij door onderwerpen aan te reiken om over na te denken. Door inzicht te geven in uw mogelijke keuzes en hun financiële en fiscale gevolgen. Door u te helpen bij het uitwerken van uw plannen. En door ervoor te zorgen dat alles goed is geregeld. Vraagstukken waar we u graag bij helpen zijn:

 • Met welke zaken moet ik rekening houden om de risico’s voor privé zoveel mogelijk te beperken?
 • Wanneer kan ik met pensioen en is er voldoende inkomen en vermogen?
 • Wat is het juiste moment om mijn onderneming over te dragen en wat is daarbij mogelijk?
 • Welke invloed heeft mijn overlijden op mijn gezin, mijn onderneming en mijn vermogen?

Hier staan wij voor

method image

Oog voor zakelijke & privé

method image

Belasting besparen

method image

Voldoen aan de wet

method image

Horizontaal toezicht

Ondernemer & Privé Totaalbouw Zeeland

Wat onze cliënten zeggen

"Als ik nu terugkijk op de afgelopen vijf jaar ben ik Moore DRV dankbaar voor de goede samenwerking. Elk accountantskantoor kan mijn belastingaangifte doen. Maar mijn adviseur bij Moore DRV geeft me adviezen die echt invloed hebben op mijn bedrijf en mijn privésituatie. Om dat advies hoef ik niet eens te vragen. Dat wordt proactief gegeven. Het hele bureau is erg meedenkend en dát vind ik belangrijk."

Ronald van der Hart - Totaalbouw Zeeland

Financiële planning voor vermogende ondernemers

Een financiële planning is een overzicht van uw huidige vermogen en de prognose van dit vermogen voor de toekomst, rekening houdend met uw inkomen, uw toekomstige inkomen en uw uitgaven. De overdracht van uw bedrijf kan daarbij van belang zijn. Maar ook de kans op arbeidsongeschiktheid of plotseling overlijden. Het financiële plan biedt bovendien de mogelijkheid om op tijd uw keuzes bij te stellen om doelen te bereiken. Zoals eerder stoppen met werken, of tijdig schenken aan de kinderen om toekomstige belasting te besparen. Naast uw vermogen kijken we naar uw liquiditeitenpositie, omdat u bestedingskrapte kunt ervaren als uw vermogen niet in voldoende mate liquide is. Het financieel plan geeft u dan ook inzicht én rust.

 

Trouwen of samenwonen als ondernemer

Gaat u als ondernemer trouwen of samenwonen? Dan raken de inkomsten en vermogens van u en uw partner meer verweven. Het is verstandig om daar duidelijke afspraken over te maken, voor het geval uw relatie eindigt. Een van de aspecten om naar te kijken is de inkomensverwachting van beiden. Ook wijzen we u erop dat de fiscaal meest aantrekkelijke keuze niet altijd de beste oplossing voor u is. Wij helpen u om tot goede en vooral uitvoerbare afspraken te komen. En we doen de voorbereidende werkzaamheden om de gemaakte afspraken vast te laten leggen door een notaris in huwelijkse voorwaarden, partnerschapsvoorwaarden of in een samenlevingscontract.

Wat moet u minimaal als ondernemer regelen?

 • Een goede financiële planning, rekening houden met uw wensen voor nu én de toekomst.
 • Goede voorwaarden rondom het samenwonen met uw partner om uw zakelijke belangen te beschermen.
 • Een levenstestament om te regelen wie uw belangen behartigt voor het geval dat u dit zelf niet meer kunt.
 • Een ondernemerstestament zodat duidelijk is wat uw wensen zijn voor uw bedrijf na uw overlijden.

Echtscheiding

Wanneer u en uw partner uit elkaar gaan, heeft dit fiscale gevolgen. De belangrijkste zijn de verdeling van uw pensioenaanspraken (in eigen beheer), de waardering van uw onderneming, de verdeling van uw vermogen of de aankoop van aanmerkelijke belang aandelen die uw partner heeft. Wij helpen u met een goed inzicht in de financiële en fiscale gevolgen van uw echtscheiding.

 

Ondernemerstestament

Uw ondernemerstestament is hét document waarin u vastlegt wat uw wensen zijn als ondernemer na uw overlijden. Het houdt rekening met (de continuïteit van) uw bedrijf, met een voogdij- en bewindregeling en met een eventuele echtscheiding van uw erfgenamen. U kunt hierin ook vastleggen wie uw nalatenschap regelt. Ons advies aan u baseren we op het inzicht dat we hebben in uw financiële positie én uw persoonlijke wensen. En uiteraard doen we voorstellen voor het opnemen van bepalingen zodat bij overlijden zo min mogelijk belasting wordt geheven over uw vermogen.

 

Levenstestament

Als u tijdelijk niet in staat bent uw zaken te regelen, heeft dat vaak niet alleen grote emotionele maar ook praktische en financiële gevolgen, zowel privé als zakelijk. Het is goed daarop te anticiperen met een zogenaamd levenstestament. In een levenstestament bepaalt u wie uw belangen behartigt vanaf het moment dat u dat niet kunt. Daarnaast kunt u een levenstestament gebruiken om uw medische wensen vast te leggen. Wij dragen u onderwerpen aan om over na te denken en helpen u bij het opstellen van het document.

Ondersteuning bij uw privézaken?

Wilt u meer weten over de waarde die Moore DRV voor u kan toevoegen op het gebied van ondernemer en privézaken? Laat hier uw contactgegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

mr. Matthijs Verbraak

Partner en belastingadviseur

Contactformulier

 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *