Jaarverslagen

Elk jaar brengen we een jaarverslag uit, waarin we beschrijven hoe we onze organisatie leiden, welke keuzes we maken, welke ontwikkelingen in het betreffende jaar belangrijk zijn, waarin we investeren en wat het resultaat van onze inspanningen is. Vanaf het Jaarverslag 2019 is het kwaliteitsverslag in het jaarverslag geïntegreerd. Daarvoor brachten we een apart Transparantieverslag uit.

 

Jaarverslag 2021