Disclaimer

De publicaties op deze website zijn bedoeld om algemene informatie te geven. Indien er sprake is van uitleg of advies dan heeft dit een algemeen karakter en is de uitleg of het advies niet gericht op een specifieke situatie of een probleem. Wij adviseren daarom altijd contact op te nemen met één van onze adviseurs voordat u op basis van de informatie, de uitleg of het advies besluiten neemt of activiteiten ontplooit.

De informatie is op het moment van publicatie zorgvuldig getoetst. Wij kunnen u echter geen garantie geven dat alle informatie volkomen juist of actueel is en/of blijft.

Het gebruik van de informatie is altijd volledig voor uw eigen risico en verantwoordelijkheid. Wij kunnen hiervoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Wij streven naar optimale beschikbaarheid van onze website. In die situaties waarin de website op een bepaald moment, onder welke omstandigheden dan ook, niet beschikbaar is, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen daarvan.

 

Websites van derden

Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. De privacyverklaring van websites van derden vind je hieronder:

 

Comandi

De in dit dashboard opgenomen cijfers, kengetallen en grafieken zijn ontleend aan de door de onderneming, dan wel door Moore DRV in opdracht van de onderneming, gevoerde financiële administratie. Aangezien er geen sprake is van een (door de onderneming gegeven opdracht tot het samenstellen van een) financieel overzicht, is door Moore DRV geen samenstellingsverklaring afgegeven. Dat wil zeggen dat de in dit dashboard opgenomen cijfers, kengetallen en grafieken globaler van aard (kunnen) zijn dan dat er sprake zou zijn van een samenstellingsopdracht.

De verstrekte informatie in dit dashboard dient strikt vertrouwelijk en alleen in het kader van managementinformatie door de leiding van de onderneming te worden gebruikt. Deze informatie mag, vanwege de specifieke doelstelling van deze informatie en de vertrouwelijkheid, in geen geval openbaar worden gemaakt of ter beschikking worden gesteld aan derden, behalve met schriftelijke toestemming van Moore DRV. Uitsluitend de leiding van de onderneming is verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van de ter beschikking gestelde gegevens die zijn opgenomen in dit dashboard. U verklaart dat alle relevante informatie ter beschikking is gesteld. Moore DRV heeft de door de onderneming ter beschikking gestelde gegevens niet op juistheid en/of volledigheid gecontroleerd. Hoewel de consistentie van het geheel van de beschikbaar gestelde informatie is getoetst, kan er geen zekerheid worden ontleend aan de verstrekte informatie in dit dashboard. Wel bevat dit dashboard informatie en opinies die zijn ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen. De juistheid en de volledigheid van deze informatie kan niet worden gegarandeerd. Hoewel dit dashboard met de uiterste zorg tot stand is gekomen, kan Moore DRV geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.