Cyber security en privacy

Cyber security tegen hacken, malware en datalekken

Door de exponentiële groei van digitale handel, datacreatie en datagebruik ontstaan nieuwe businessmodellen en mogelijkheden om nieuwe markten aan te boren. Bedrijfsprocessen kunnen eenvoudiger worden gemaakt, nieuwe markten komen beschikbaar en grote kostenbesparingen zijn mogelijk. Tegenover al deze kansen, staat een toenemende bezorgdheid over de impact op de cyber security en de privacy. De grote uitdaging voor u als ondernemer is om de juiste balans te vinden in enerzijds het gebruik van data voor uw commerciële prestaties, en anderzijds het naleven van wet- en regelgeving zoals de AVG. Wij helpen u die balans te vinden zodat u de meest duurzame kansen heeft in uw marktsegment.

Hier staan wij voor

method image

Voldoen aan de wet

method image

Beveiliging op orde

method image

Gekwalificeerde adviseurs

method image

Financiële achtergrond

Cyber security en privacy Avetica

Wat onze cliënten zeggen

"Je moet tegenwoordig actief kunnen aantonen dat je verantwoordelijk met persoonsgegevens omgaat. En wie is er beter in het aantonen van accountability? Precies, een accountant! Samen met Moore DRV creëerden we een raamwerk van maar liefst 92 beheersingsmaatregelen om de veiligheid van gegevens te waarborgen. Vervolgens heeft Moore DRV met succes een audit volgens Richtlijn/ISAE 3000 uitgevoerd. Wij kunnen voor onze klanten aantonen dat de beveiliging van persoonsgegevens op orde is. En veilig werken online is tegenwoordig een USP geworden. Bedrijven als KLM willen met ons werken omdat we die veiligheid kunnen bieden! "

Arnout Vree - Avetica

Scherpe regelgeving voor privacy: de AVG

Bedrijven die niet optimaal zijn beveiligd, lopen het risico dat persoonsgegevens en andere gevoelige informatie worden gelekt of gestolen. Ook identiteitsfraude neemt een behoorlijke vlucht. Vandaar dat de Europese Unie aangescherpte regelgeving heeft uitgevaardigd om het vertrouwen in de digitale economie te verbeteren. Sinds 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing waarmee de bescherming van (persoons)gegevens wordt geregeld. Voldoet u volledig aan de AVG? Wij helpen u hier graag bij!

 

IT Assurance en Security: zekerheid over uw IT

IT maakt bedrijfsprocessen steeds effectiever en efficiënter. Maar tegelijkertijd wordt u steeds afhankelijker van IT. U heeft behoefte aan betrouwbare systemen om inkomstenderving, reputatieschade en schadeclaims te voorkomen. Zekerheid over de kwaliteit van IT is van groot belang. Niet alleen omwille van de continuïteit en kwaliteit van vitale bedrijfsprocessen. Maar ook vanwege de hoge eisen aan transparantie, IT-governance (goed ondernemingsbestuur) en compliance (voldoen aan wet- en regelgeving). In de opsomming hieronder ziet u waar wij u als ondernemer in kunnen ondersteunen.

Ook kunnen wij (semi) overheidsorganisaties helpen met verantwoording afleggen over de geautomatiseerde gegevensverwerking. Onze IT- auditors hebben ruime ervaring om u te ondersteunen bij specifieke vraagstukken die spelen bij onder meer ENSIA, DigiD en VIPP.

Hoe waarborgen wij uw (cyber) security?

  • Met een netwerkscan controleren we uw apparatuur en software op kwetsbaarheden.
  • Wij testen en trainen uw medewerkers in hun digitale weerbaarheid.
  • Wij helpen u volledig AVG compliant te zijn.
  • Samen met u creëren we een raamwerk van beheersingsmaatregelen en werken we toe naar een ISO 27001 certificering.
  • Wij controleren periodiek met een audit volgens ISAE 3000 hoe u omgaat met informatiebeveiliging. Zo weten u en uw klanten zeker dat dit op orde is.

Compleet pakket aan IT-dienstverlening

Ons complete pakket van diensten helpt u om de informatievoorziening en IT-dienstverlening onder controle te krijgen en te houden. Dat geldt zowel voor de interne, als de uitbestede IT-diensten. We leveren IT audit en security diensten die aansluiten bij de wijze waarop intern de belangrijkste risico’s worden ondervangen (‘Wie doet wat? Wanneer en hoe?’). Dat doen wij op een praktische wijze door in overleg te treden met u en uw medewerkers. Zo ondersteunen we u bij het ‘in control’ zijn.

 

Gespecialiseerd team in cyber security en privacy

U kunt vertrouwen op ons team van gespecialiseerde IT-auditors met ervaring en kennis van omvangrijke en complexe IT-systemen en organisaties. Onze IT-auditors zijn onafhankelijk en op grond van hun ervaring en opleiding de aangewezen deskundigen om advies te verlenen en IT audits uit te voeren. Ze zijn deskundig op het gebied van informatiebeveiliging, data-analyses, IT-beheersing, een cyber health check en de afstemming tussen IT en de bedrijfsprocessen. En geven u adviezen en een onafhankelijk oordeel over kwaliteitsaspecten van uw (toekomstige) IT.

Meer informatie over cyber security en privacy

Wilt u meer weten over de waarde die Moore DRV voor u kan toevoegen op het gebied van cyber security en privacy? Laat hier uw contactgegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Lorenz van der Vliet RA

Partner en accountant

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *