ISO 27001 informatiebeveiliging

Informatie beveiligen met ISO 27001 managementsysteem

Informatiebeveiliging binnen uw bedrijf of organisatie is cruciaal om er als bedrijf voor te zorgen dat kennis niet bij concurrenten terechtkomt of dat gegevens van klanten niet op straat komen te liggen. Het is dan ook belangrijk hier voldoende aandacht voor te hebben en uw klanten te tonen dat u verantwoordelijk met hun gegevens omgaat. Bij veel bedrijven schort het hier, zeker met het oog op de toenemend digitaliserende wereld, helaas nog aan. Onze IT-auditors helpen u graag uw informatiebeveiliging op orde te krijgen én dit toonbaar te maken aan klanten met een ISO 27001 managementsysteem.

Wat is ISO 27001?

De ISO 27001 standaard is een internationaal erkend managementsysteem voor informatiebeveiliging. Hierin staat hoe u procesmatig en op praktische wijze om kunt gaan met het beveiligen van informatie. Uw klanten willen er bovendien zeker van zijn dat u bedachtzaam omgaat met (gevoelige) informatie. Met dit managementsysteem laat u zien verantwoordelijk en integer te handelen en de kans op een datalek of hack verkleint.

 

Voor wie is ISO 27001 certificering interessant?

De ISO 27001 is voor alle organisaties die willen aantonen dat er binnen de organisatie op een verantwoordelijke en serieuze manier wordt omgegaan met de informatiebeveiliging. Bedrijven waar de ISO 27001 voornamelijk worden toegepast beheren veelal (gevoelige) informatie van anderen, denk aan datacenters, ICT-bedrijven, financiële dienstverleners, banken, overheden, verzekeraars en zorginstellingen.

Wilt u goed van start met ISO 27001? Dan helpen wij u graag bij:

  • Advies en begeleiding bij implementatie van ISO 27001.
  • Verstrekken van ISO 27001 Certificering.

Meer informatie?

Max Platvoet MSc RA RE

Accountant en adviseur cyber security & privacy
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *