Hulp bij uw financiële
planning?

U bent zich als ondernemer bewust van uw inkomsten en uitgaven. Maar bent u ook op de hoogte van de invloed van uw inkomsten en uitgaven op de langere termijn? Hoe gaat uw vermogens- en inkomenspositie zich naar verwachting ontwikkelen? En met welke risico’s en wensen moet u daarbij rekening houden? Houdt u bijvoorbeeld voldoende rekening met uw pensioen of wilt u wellicht al tijdens uw leven al schenken? Kortom: overziet u uw financiën in de toekomst? Onze adviseurs kijken samen met u naar uw huidige en toekomstige situatie en maken een goede financiële planning.

Waar moet u rekening mee houden in uw financiële planning?

  • Hoe gaat uw vermogens- en inkomenspositie zich naar verwachting ontwikkelen?
  • Wat als u arbeidsongeschikt raakt of onverhoopt komt te overlijden?
  • Welke invloed heeft uw overlijden op het vermogen van uw nabestaanden?
  • Is het verstandig al tijdens uw leven te starten met schenken om toekomstige erfbelasting te besparen?
  • Wat zijn uw pensioenwensen? Hoeveel vermogen heeft u daarvoor nodig? En hoe spaart u dat bij elkaar?

Financiële planning zorgt voor rust

Door middel van een financiële planning wordt cijfermatig inzichtelijk gemaakt welke invloed dergelijke life events of grote toekomstige uitgaven hebben op uw vermogenspositie en liquiditeitspositie. Uw liquiditeitspositie is namelijk minstens zo relevant als uw vermogenspositie, omdat u bestedingskrapte kunt ervaren indien uw vermogen niet in voldoende mate liquide is. Onze adviseurs staan u bij met een optimale financiële planning en persoonlijke advies gebaseerd op uw situatie. Voor vermogende dga’s en particulieren hebben we bovendien een specialistenteam dat opereert onder de naam Zantboer & Partners.

Meer weten over een goede financiele planning?

Wilt u meer weten over de waarde die Moore DRV voor u kan toevoegen op het gebied van financiele planning? Laat hier uw contactgegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

mr. drs. Dirk van Dorsselaer

Partner en belastingadviseur

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *