Non-profit: stichtingen en
verenigingen

Bestuurders van stichtingen en verenigingen hebben steeds meer te maken met aangescherpte wet- en regelgeving en een toenemende eis om transparantie. Een adequate en efficiënte administratie is daarmee onmisbaar en vraagt om goede kennis van fiscaliteit en verslaggeving. Omdat zoveel mogelijk geld beschikbaar moet blijven voor de ‘goede doelen’ is het bovendien van belang de aanvullende taken en verantwoordelijkheden tegen zo laag mogelijke kosten te verrichten. Onze non-profit specialisten helpen stichtingen en verenigingen met het inrichten van de organisatie en de financiële verslaggeving.

 

 

Wat biedt Moore DRV u als non-profit accountant

  • Wij weten wat er speelt in de non-profitsector en kunnen u zo gerichte adviezen geven en met u sparren.
  • Door uw administratie te automatiseren helpen wij u meer (financieel) inzicht te krijgen in uw bedrijf en tijd te besparen op uw administratie.
  • Wij helpen bestuurders om op een efficiënte en effectieve manier de organisatie en de financiële verslaggeving in te richten én blijvend te voldoen aan de actuele eisen van wet- en regelgeving.
  • Stichtingen en verenigingen hebben te maken met een breed fiscaal spectrum van inkomsten en dus belastingen. Wij geven u inzicht en advies op dit veelal complexe speelveld.

Effectief en efficiënt omgaan met financiële verslaggeving

Onze non-profit accountants helpen bestuurders om op een efficiënte en effectieve manier de organisatie en de financiële verslaggeving in te richten én blijvend te voldoen aan de actuele eisen van wet- en regelgeving. Daarvoor is de uitgebreide kennis en ervaring met verenigingen en stichtingen gebundeld in één non-profit team. Daarin werken onze professionals samen met kennis van de fiscale aspecten, de verslaggeving en de administratieve organisatie. Zij helpen de bestuurders bij het verkrijgen van inzicht in en grip op hun vermogen en de achterliggende organisatie. Bovendien onderhouden wij goede contacten met een onafhankelijk gespecialiseerd Family Office Stichtingen en Verenigingen, waar besturen van ‘goede doelen’- organisaties de gehele administratie en het vermogensbeheer kunnen onderbrengen.

 

Accountancy voor stichtingen en verenigingen

Moore DRV heeft brede ervaring met het samenstellen en controleren van jaarrekeningen, waaronder de controle van Algemeen Nut Beogende Instellingen: Vermogensfondsen, Fondswervende instellingen en Kerkgenootschappen. Om efficiënt en effectief controles uit te kunnen voeren heeft Moore DRV een geautomatiseerde tool ontwikkeld die speciaal is toegesneden op deze doelgroep. Zo brengen we risico’s in kaart en eventuele tekortkomingen in beeld. Samen met het bestuur bekijken we vervolgens de mogelijkheden om de hieruit voortvloeiende verbeterpunten door te voeren. Dit stelt u in staat om met de beschikbare middelen uw doelen zo optimaal mogelijk te realiseren.

 

Fiscaal advies voor stichtingen en verenigingen

Stichtingen en verenigingen hebben te maken met een breed fiscaal spectrum van inkomsten, schenk- en erfbelasting, maar ook de omzetbelasting en vennootschapsbelasting. De wijziging van de Successiewet en de inwerkingtreding van de Geefwet heeft de positie van doelvermogens in het fiscale landschap volledig veranderd.

 

Toenemende vraag naar transparantie

In onze maatschappij neemt de vraag naar transparantie steeds verder toe. Ook voor stichtingen en verenigingen groeit de behoefte om helder te communiceren over activiteiten, bestedingen en beleid. Daarbij heeft u als bestuurder te maken met strengere regelgeving. Zo zijn ANBI’s sinds 1 januari 2014 verplicht om hun financiële verslaglegging, een actueel beleidsplan en de bestuurssamenstelling online beschikbaar te stellen. Het is dan ook cruciaal om uw administratieve organisatie en verslaggeving goed op orde te hebben tegen zo laag mogelijke kosten.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de waarde die Moore DRV voor u kan toevoegen op non-profit gebied? Laat hier uw contactgegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden tot een mediapartnership, sponsoring of andere dergelijke zaken? Stuur dan uw vraag in naar communicatie@moore-drv.nl.

Peter de Koning AA

Partner en accountant

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *