Bouw accountancy & advies

De bouwsector is ingrijpend aan het veranderen. Ketenintegratie en samenwerking nemen toe en duurzaamheid is een belangrijk thema dat nu voortvarend opgepakt moet worden. Door concurrentiedruk en stijgende inkoopprijzen is er sprake van druk op de marges. Daarbij worden projectrisico’s steeds meer weggelegd bij de bouwbedrijven en is het verkrijgen van (project)financiering lastig. U heeft daarom behoefte aan een goede accountant die de bouwsector begrijpt en met wie u kunt sparren. En die u helpt meer (financieel) inzicht te krijgen in uw bedrijf en tijd te besparen op uw administratie.

Wat biedt Moore DRV als accountant bouw

  • Wij weten wat er speelt in de bouwsector en uw bedrijf en kunnen u zo gerichte adviezen geven en met u sparren.
  • Door uw administratie te automatiseren helpen wij u meer (financieel) inzicht te krijgen in uw bedrijf en tijd te besparen op uw administratie.
  • Wij helpen u bij uw belastingzaken en zorgen dat u de fiscale én subsidiekansen voor uw bouwonderneming optimaal benut.
  • Wij kunnen u begeleiden in het maken van strategische keuzes in uw volop veranderende branche. Zo sparren we bijvoorbeeld met u over ketenintegratie, nieuwe vormen van samenwerking en de automatiseringsgraad.

Inzicht in uw financiële situatie in de bouw

De toenemende margedruk, het belang van een goede solvabiliteit bij aanbestedingen en het lastig verkrijgen van (project)financiering, maken het noodzakelijk om altijd over actuele en juiste managementinformatie te beschikken. Zeker in de bouwbranche. Als uw accountant voor de bouw bieden wij u dat broodnodige inzicht met onze totaaloplossing Pro. Hiermee bieden we u actuele en adequate managementinformatie gebaseerd op een zeer efficiënt gevoerde administratie. Op basis van uw specifieke behoefte voegen we financiële en operationeel data samen tot informatie op een overzichtelijk dashboard op maat. Bijvoorbeeld inzicht in de solvabiliteit, loonkosten, afwijkingen ten opzichte van de begroting, verschillen tussen projecten en benchmarks. Ook uw accountant kijkt mee op uw dashboard en wijst u op zaken die uw aandacht nodig hebben.  Pro maakt het bovendien gemakkelijker om snel de juiste informatie voor derden, zoals banken, te verzamelen.

Sectorgroep Bouw kent uw branche

Voor controleplichtige bouwbedrijven is het evident dat hun accountant kennis moet hebben van de sector. Mede door de toenemende complexiteit zien we dat ook bij niet-controleplichtige bedrijven in het mkb. Daarom heeft Moore DRV een sectorgroep Bouw, waarin gespecialiseerde kennis is samengebracht op het gebied van accountancy, belastingadvies, corporate finance, performance improvement, personeel en subsidies.

 

Accountant Bouw

 

Hulp bij strategische keuzes in de bouwsector

De bouwsector verandert ingrijpend en dat vraagt om goed onderbouwde strategische keuzes. Alleen al waar het gaat om ketenintegratie en nieuwe vormen van samenwerking. Ook de informatievoorziening en automatiseringsgraad kunnen bij veel bedrijven een stuk beter. Uw accountant voor de bouw kan over deze vraagstukken met u sparren. Bij bedrijfswaarderingen, bedrijfsovername en financieringen kan de hulp worden ingeroepen van onze corporate finance specialisten.

 

Personeel voor uw bouwbedrijf

Er zijn een aantal wetten die grote invloed hebben op de bedrijfsvoering in de bouw en die een financieel risico in zich hebben als ze onvoldoende goed worden nageleefd. Zoals de Wet ketenaansprakelijkheid, De Wet aanpak schijnconstructies en de Wet deregulering arbeidsrelaties. Ook kent de bouwsector van oudsher stevige cao-onderhandelingen en toezicht op de naleving van de cao-afspraken. Onze personeelsadviseurs doorgronden de wet- en regelgeving voor de bouw en begrijpen de impact op en werking in de sector. De dienstverlening is breed en varieert van het verzorgen van de loonadministratie tot het helpen formuleren van hr-beleid en het opzetten van een beoordelingssysteem.

Audit & Assurance BVR Groep

Wat onze cliënten zeggen

"Moore DRV is steevast vertegenwoordigd in ons maandelijkse directieoverleg. Dat is bij andere bedrijven misschien ongebruikelijk, maar wij vinden het erg nuttig. We bekijken samen de maandrapportages en de liquiditeitspositie en bespreken wat er speelt. Op die manier is een adviseur of accountant snel op de hoogte van wat er speelt en geeft meteen advies waar dat nodig is. Dat werkt uiterst efficiënt. "

Peter Suijkerbuijk - BVR Groep

Ondersteuning voor bouwondernemers

Wilt u meer weten over de waarde die Moore DRV voor u kan toevoegen op het gebied van accountancy en advies in de bouw? Laat hier uw contactgegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Lorenz van der Vliet RA

Partner en accountant

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *