Inzicht in uw financiële situatie in de bouw

De toenemende margedruk, het belang van een goede solvabiliteit bij aanbestedingen en het lastig verkrijgen van (project)financiering, maken het noodzakelijk om altijd over actuele en juiste managementinformatie te beschikken. Zeker in de bouwbranche. Als uw accountant voor de bouw bieden wij u dat broodnodige inzicht met onze totaaloplossing Pro. Hiermee bieden we u actuele en adequate managementinformatie gebaseerd op een zeer efficiënt gevoerde administratie. Op basis van uw specifieke behoefte voegen we financiële en operationeel data samen tot informatie op een overzichtelijk dashboard op maat. Bijvoorbeeld inzicht in de solvabiliteit, loonkosten, afwijkingen ten opzichte van de begroting, verschillen tussen projecten en benchmarks. Ook uw accountant kijkt mee op uw dashboard en wijst u op zaken die uw aandacht nodig hebben. DRV Pro maakt het bovendien gemakkelijker om snel de juiste informatie voor derden, zoals banken, te verzamelen.

 

Sectorgroep Bouw kent uw branche

Voor controleplichtige bouwbedrijven is het evident dat hun accountant kennis moet hebben van de sector. Mede door de toenemende complexiteit zien we dat ook bij niet-controleplichtige bedrijven in het mkb. Daarom heeft Moore DRV een sectorgroep Bouw, waarin gespecialiseerde kennis is samengebracht op het gebied van accountancy, belastingadvies, corporate finance, performance improvement, personeel en subsidies.

 

Accountant Bouw

 

Hulp bij strategische keuzes in de bouwsector

De bouwsector verandert ingrijpend en dat vraagt om goed onderbouwde strategische keuzes. Alleen al waar het gaat om ketenintegratie en nieuwe vormen van samenwerking. Ook de informatievoorziening en automatiseringsgraad kunnen bij veel bedrijven een stuk beter. Uw accountant voor de bouw kan over deze vraagstukken met u sparren. Bij bedrijfswaarderingen, bedrijfsovername en financieringen kan de hulp worden ingeroepen van onze corporate finance specialisten.

 

Personeel voor uw bouwbedrijf

Er zijn een aantal wetten die grote invloed hebben op de bedrijfsvoering in de bouw en die een financieel risico in zich hebben als ze onvoldoende goed worden nageleefd. Zoals de Wet ketenaansprakelijkheid, De Wet aanpak schijnconstructies en de Wet deregulering arbeidsrelaties. Ook kent de bouwsector van oudsher stevige cao-onderhandelingen en toezicht op de naleving van de cao-afspraken. Onze personeelsadviseurs doorgronden de wet- en regelgeving voor de bouw en begrijpen de impact op en werking in de sector. De dienstverlening is breed en varieert van het verzorgen van de loonadministratie tot het helpen formuleren van hr-beleid en het opzetten van een beoordelingssysteem.