Audit & assurance

Risico’s controleren en beheersen

Als ondernemer wilt u uw zaken op orde hebben. U voelt een verantwoordelijkheid in het maatschappelijk verkeer, ziet het nut van wet- en regelgeving en het belang daarvan voor uw stakeholders. Daarom wilt u graag correct handelen en dit goed kunnen verantwoorden naar externe partijen. Daarvoor heeft u inzicht nodig in de risico’s van uw bedrijfsvoering. Dat inzicht kunnen wij u bieden met de controle van uw jaarrekening of audits van bijvoorbeeld uw IT-omgeving. Met onze unieke controleaanpak kijken we naar wat er echt bij uw bedrijf speelt en laten onze accountants u zien hoe het anders kan. En waarom dat dan beter voldoet aan de wet- en regelgeving.

Hier staan wij voor

method image

Hoge onderscheidende kwaliteit

method image

Effectieve controleaanpak

method image

Vast team

method image

Kritische sparringpartner

Audit & Assurance BVR Groep

Wat onze cliënten zeggen

"Moore DRV is steevast vertegenwoordigd in ons maandelijkse directieoverleg. Dat is bij andere bedrijven misschien ongebruikelijk, maar wij vinden het erg nuttig. We bekijken samen de maandrapportages en de liquiditeitspositie en bespreken wat er speelt. Op die manier is een adviseur of accountant snel op de hoogte van wat er speelt en geeft meteen advies waar dat nodig is. Dat werkt uiterst efficiënt."

Peter Suijkerbuijk - BVR Groep

Uw jaarrekening controleren met een unieke aanpak

Ons auditteam controleert uw jaarrekening op efficiënte en nauwkeurige wijze. Want de kwaliteit van uw jaarrekening is niet alleen belangrijk voor u. Ook crediteuren, aandeelhouders, financiers en de Belastingdienst moeten op uw financiële verslaglegging kunnen vertrouwen. Bij Moore DRV doen we die controle nét even anders. Wij geloven namelijk niet in afvinklijstjes en werken we niet met steekproeven. Onze accountants willen het verhaal achter uw cijfers kennen, zodat we u naast de controle ook belangrijke inzichten kunnen bieden. Door persoonlijk betrokken te zijn bij uw organisatie en inhoudelijke vragen te stellen, proberen onze accountants uw bedrijf echt te doorgronden. Wij zien onszelf als uw klankbord. Als er iets verkeerd gaat, nemen we het waar en helpen we u om het beter te doen.

 

IT Audit & Assurance

Binnen onze IT Audit & Assurance praktijk hebben we een team van specialisten die zich richten op IT en data-analyse. Daardoor kunnen we steeds meer zaken geautomatiseerd controleren. Zo maken we gebruik van slimme tools die de auditfiles controleren op zo’n 40 bijzonderheden. Vanuit die controles kunnen we uw organisatie nog beter doorgronden en brengen onze accountants die uw jaarrekening controleren de risico’s in kaart.

Maar we kunnen bijvoorbeeld ook specifieke audits voor uw IT uitvoeren, waarbij we gedetailleerd kijken naar uw IT-omgeving. We onderzoeken de mogelijkheden en services op IT-gebied die u bepaalde zekerheden bieden. En adviseren u over de risico’s binnen uw eigen IT-organisatie.

 

De voordelen van audit bij Moore DRV

  • We hebben een effectieve auditaanpak. Uw accountant kijkt verder dan alleen de audit en geeft uitleg over het hoe en waarom.
  • We zijn een kritische sparringspartner: uw accountant legt u uit hoe het anders zou kunnen en waarom dat beter voldoet aan de regels.
  • U komt samen met uw accountant tot een beter product door uw bedrijf, IT omgeving en de wet- en regelgeving te doorgronden.
  • We werken met een vast team per klant, waardoor uw accountants altijd persoonlijk betrokken zijn bij uw bedrijf.
  • Hoge kwaliteit en betrouwbaarheid dankzij onze unieke auditaanpak.

Van jaarrekening naar bedrijfsoptimalisatie

Onze gespecialiseerde accountants controleren niet alleen uw jaarrekening. Zij brengen ook uw risico’s in kaart en onderzoeken of u deze voldoende beheerst. Wie doet wat, wanneer en hoe? Heeft u daarover voldoende controle? Welk risico loopt u als een medewerker uitvalt? En hoe kunnen medewerkers betalingen uitvoeren zonder dat u risico loopt? Vervolgens bespreken we met u de mogelijkheden om uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Daarbij stellen wij ons op als uw sparringpartner: met een kritische blik, maar ook met oog voor uw zakelijke belangen.

 

Transparantieverslag controlepraktijk

Uiteraard voldoet Moore DRV aan de wet- en regelgeving om controles te mogen uitvoeren. We beschikken over een vergunning in het kader van de Wet toezicht accountantsorganisaties en onze externe accountants zijn aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ook publiceert Moore DRV ieder jaar een transparantieverslag (rapportage controlepraktijk): een beknopt, prettig leesbaar verslag waarin wij beschrijven hoe wij zorgdragen voor de kwaliteit en onafhankelijkheid in de controlepraktijk, hoe wij die kwaliteit toetsen en zo nodig bijsturen. In het verslag wijzen we nadrukkelijk op het belang van de juiste bedrijfscultuur. Sinds 2018 is het transparantieverslag onderdeel van het jaarverslag.

 

Audit voor (semi) overheid

Op verschillende gebieden is het voor u als (semi) overheidsorganisatie belangrijk dat u verantwoording aflegt over de geautomatiseerde gegevensverwerking. Wij helpen u graag met onze slimme audit aanpak die we op uw wensen laten aansluiten. Onze IT- auditors hebben ruime ervaring om u te ondersteunen bij specifieke vraagstukken die spelen bij onder meer ENSIA, DigiD en VIPP.

MT 1000 - Ranglijst beste dienstverleners 2021

3 Plaats beste bedrijf sector accountancy
4 Plaats beste NPS-score sector accountancy

Meer informatie

Wilt u meer weten over de waarde die Moore DRV voor u kan toevoegen op het gebied van Audit & Assurance? Laat hier uw contactgegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Lorenz van der Vliet RA

Partner en accountant

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *