Uw personeelsbeleid
op orde

Uw personeelsbeleid op orde

Naast dat u moet voldoen aan alle wet- en regelgeving heeft u als werkgever de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van uw personeel. Er wordt van u verwacht dat u voldoende uitdaging en ontwikkelkansen biedt aan uw personeel, dat u tijdig gesprekken met hen aangaat en dit op de juiste wijze vastlegt in een actueel personeelsdossier.

Met name als uw onderneming groeiende is, is het cruciaal om tijdig na te denken over de strategische inzet van uw personeel. Welke mensen met welke vaardigheden heeft u in uw onderneming nodig, nu en in de toekomst? En hoe zorgt u voor een goed beleid op gebied van duurzame inzetbaarheid? Onze HRM adviseurs kunnen u daarbij adviseren.

Op welke gebieden kunnen wij u adviseren?

  • Komen de functieprofielen, taken en bevoegdheden van uw werknemers overeen met de (toekomstige c.q. wenselijke) situatie van uw bedrijf?
  • Welke competenties en vaardigheden heeft u nodig voor uw bedrijf? En beschikt uw personeel hier reeds over?
  • Past het huidige personeelsbestand bij uw strategie en functie-eisen?
  • Hoe stelt u een goed beleid op rondom duurzame inzetbaarheid?

UW PERSONEEL SLIM INZETTEN

Voor uw bedrijfsvoering is het verstandig om na te denken over de inzet van uw personeel. Heeft u de juiste mensen op de juiste plek? Haalt u wel voldoende rendement uit uw personeel? Of lijkt automatisering de beste oplossing voor u?

Onze HRM adviseurs adviseren u aan de hand van een kwalitatieve en kwantitatieve analyse van uw personeelsbestand en maken samen met u een vertaling van uw ondernemingsstrategie naar HR doelstellingen.

Meer weten over goed personeelsbeleid?

Wilt u meer weten over de waarde die Moore DRV voor u kan toevoegen in uw personeelsbeleid? Laat hier uw contactgegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

mr. Kim van de Kasteele

Manager HRM

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *