Environment, Social en

Governance (ESG)

Duurzaam en sociaal ondernemen zorgt voor betere prestaties

Duurzaam ondernemen is een steeds belangrijker thema voor bedrijven. Om volgende generaties een leefbare wereld na te laten moeten we met z’n allen flink verduurzamen. Op zich is dat niks nieuws voor Nederlandse familiebedrijven en mkb-bedrijven. Die zijn van oudsher nauw betrokken bij de gemeenschappen waarbinnen zij actief zijn. Zij voelen zich verantwoordelijk en willen het goede doen, een gezond bedrijf doorgeven, ook voor toekomstige generaties. Wilt u met uw onderneming substantiële stappen zetten op het gebied van duurzaam en sociaal ondernemen? Wilt u weten hoe u dat aanpakt en de balans vindt tussen de economische ontwikkeling van uw bedrijf en het oog houden voor mens en milieu? Of moet uw onderneming over een tijd CSRD-compliant zijn? Moore DRV kan ondersteuning bieden. Wij zijn deskundig en helpen u graag met een ESG-assessment en concrete verbeteradviezen.

Hier staan wij voor

method image

Groot internationaal netwerk

method image

Specialistische kennis

method image

Alles goed geregeld

method image

Voldoen aan de wet

Quote ESG Lorenz van der Vliet

"Bedrijven die esg echt hebben geïntegreerd in hun bedrijfsvoering plukken daar ontegenzeggelijk nu al de vruchten van. Zo blijkt uit onderzoek van Moore Global dat deze bedrijven profiteren van:

 • Betere financiële prestaties en toegang tot kapitaal
 • Een sterkere reputatie en goede verhouding met stakeholders
 • Beter risk management voor een robuuste en wendbare langetermijnstrategie
 • Meer drang hebben naar innovatie
 • Een betere positie op de arbeidsmarkt"

  Lorenz van der Vliet - Partner en accountant Moore DRV
 • Duurzaam presteert beter

  Moore DRV is via het eigen netwerk van Moore Global al lange tijd betrokken bij het verbeteren van de prestaties van bedrijven op het gebied van milieu, sociale aspecten en bestuur. Dit worden ook wel de ESG-aspecten van bedrijven genoemd, afgeleid van de Engelse begrippen: Environmental, Social en Governance.

  Uit eigen onderzoek van Moore Global blijkt iets interessants. Bedrijven die de afgelopen jaren structureel bezig waren met hun ESG-prestaties hebben hogere inkomsten, sterkere winstgroei, betere klantenbinding en betere toegang tot de kapitaalmarkt. Met andere woorden: het aandacht besteden aan ESG-aspecten geeft bedrijven een gezond bedrijfseconomisch fundament. Wilt u meer doen op ESG-gebied en de bescherming van het milieu? Dan zijn er ook bedrijfseconomische redenen die u daarin steunen.

  CSRD: verplichte ESG-rapportages

  Er speelt nog iets anders waardoor ESG-aspecten op dit moment sterk in de belangstelling staan. Op korte termijn wordt het voor beursgenoteerde en grote ondernemingen wettelijk verplicht om ESG-prestaties te integreren in de bedrijfsstrategie. Voor de meeste familiebedrijven en mkb-bedrijven geldt die wettelijke verplichting nog niet. Toch kan het voor die bedrijven zinvol (vooral op commercieel vlak) zijn zich met de nieuwe wetgeving bezig te houden. Vanaf 2024 is in de Europese Unie (EU) – en dus ook in Nederland – de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) van kracht. De nieuwe regelgeving geldt voor specifieke groepen bedrijven en verplicht hen te rapporteren over hun ESG-prestaties. CSRD wordt stapsgewijs ingevoerd. De invoering gebeurt volgens onderstaand tijdschema.

  • 2024: grote beursgenoteerde ondernemingen
  • 2025: grote ondernemingen
  • 2026: kleine en middelgrote beursgenoteerde ondernemingen

  CSRD verschaft investeerders, banken en afnemers belangrijke informatie op basis waarvan beslissingen kunnen worden genomen. Afnemers – zowel consumenten als bedrijven – kunnen bijvoorbeeld besluiten om geen producten te kopen van een bedrijf dat onvoldoende duurzaam is. Het idee achter CSRD is ook dat bedrijven die duurzamer zijn makkelijker toegang krijgen tot de kapitaalmarkt.

  Commerciële gevolgen voor mkb-bedrijven

  Hoewel er voor mkb-bedrijven nog geen wettelijke noodzaak is om te voldoen aan de CSRD-eisen ontstaat er vanaf 2024 wel een commerciële noodzaak om compliant te zijn. De verwachting is dat grote ondernemingen en beursgenoteerde ondernemingen de komende tijd door een duurzame bril naar hun leveranciers kijken. Waar nodig zullen zij hun toeleveringsketens verduurzamen om zo betere resultaten te kunnen tonen in hun ESG-rapportages. Voor mkb-bedrijven betekent dit dat zij zich moeten verdiepen in de ESG-eisen waaraan hun klanten moeten voldoen om te voorkomen dat zij die klanten kwijtraken. Daarnaast is het verstandig om nu al aan de slag te gaan met CSRD. Ook voor mkb-bedrijven komt er naar verwachting een verplichting om te rapporteren over ESG-prestaties.

  Hoe word je als mkb-bedrijf CSRD-compliant?

  Mkb-bedrijven moeten om te beginnen vaststellen wat de huidige situatie is in de onderneming. Door een nulmeting of assessment te doen kunt u bepalen of en in welke mate uw bedrijf voldoet aan de CSRD-eisen. Daarna moet er een plan komen om eventuele tekortkomingen aan te pakken. Vervolgens moet u monitoren hoe de voortgang van de uitvoering van het plan verloopt.

  Wij helpen u ESG te implementeren met:

  • Een assessment: bepalen wat belangrijk is voor uw bedrijf, wat u nu al doet, wat nog nodig is en hoe u presteert ten opzichte van branchegenoten.
  • Strategie en implementatie: het bepalen van de roadmap en de strategie en hulp bij de implementatie daarvan.
  • Meten en rapporteren: het uitvoeren van een interne audit om de voortgang te meten en het opstellen van een rapportage.
  • Audit en assurance: het uitvoeren van de accountantscontrole en het opstellen van de accountantsrapportage.
  • Optimalisatie: het in kaart brengen van de fiscale regelingen en subsidies en bijvoorbeeld adviseren over technische verbeteringen.

  De Moore DRV-aanpak

  Moore DRV adviseert al geruime tijd over het verduurzamen van ondernemingen en het optimaliseren van ESG-prestaties. Wij zien daarin een grote kans om bedrijven commercieel sterker te maken. Wij hebben hiervoor een eigen methodiek ontwikkeld, waarbij we putten uit de kennis en data die beschikbaar zijn binnen het internationale Moore Global-netwerk. Dat resulteert in een praktische no nonsens aanpak. We laten zien hoe uw onderneming er voorstaat op het gebied van ESG-aspecten en waar nodig geven wij u concrete handvatten om de prestaties op dat gebied te verbeteren.

  Meer weten over ESG?

  Wilt u weten hoe Moore DRV helpt om de ESG-prestaties van uw onderneming te verbeteren? Laat het ons weten. We vertellen u graag meer over het Moore DRV-Framework dat wij hebben ontwikkeld en de manier waarop we dat framework inzetten voor het optimaliseren van de milieuaspecten, sociale aspecten en bestuurlijke aspecten in uw bedrijf.

  Lorenz van der Vliet RA

  Partner en accountant

  Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *