Personeelshandboek
opstellen en verbeteren

Waarom moet u een personeelshandboek opstellen?

Heeft u weleens discussies met uw werknemers over de regels en omgangsvormen binnen uw organisatie? Of stoeit u er mee dat er binnen uw organisatie niet eenduidig om wordt gegaan met bepaalde zaken? Dan is een personeelshandboek opstellen erg handig, zeker wanneer u meer werknemers in dienst krijgt. Zo weten uw (nieuwe) werknemers snel welke regels van toepassing zijn en heeft u een duidelijk en uniform bedrijfsbeleid. Lees hier of een goed personeelshandboek voor uw bedrijf van meerwaarde kan zijn.

Personeelshandboek bij Acces World

Het personeelshandboek verbeteren

"Ons personeelshandboek is in feite de basis van alles. We hadden er wel één, maar die was zeer beknopt, waardoor er vaak inhoudelijke vragen kwamen, die dan weer persoonlijk beantwoordt moesten worden. De HR-adviseurs hebben deze nagelopen, aangevuld en juridisch getoetst. Dat is heel fijn, want we hebben nu een document waar we echt op kunnen terugvallen. We krijgen minder vragen, en bij vragen kunnen we direct naar het verbeterde personeelshandboek verwijzen. Dat scheelt tijd, maar brengt vooral rust in de organisatie."

Derk-Jan van Mackelenbergh - HR-coördinator bij Access World

Wat is een personeelshandboek?

Een personeelshandboek informeert uw personeel over essentiële zaken zoals het waarborgen van de veiligheid van het personeel, hun gezondheid en het voorkomen van ongewenst gedrag. In dit document staan ook andere zaken zoals regelingen over leaseauto’s, een overzicht van alle geldende verlofrechten en alle afspraken, regels en omgangsvormen in uw bedrijf. Het bevat arbeidsvoorwaarden en bedrijfsregels die voor alle werknemers gelden en niet in de individuele arbeidsovereenkomst staan, maar waar de werkgever zichzelf en zijn of haar werknemers wel aan wil binden. Zo kunnen uw arbeidsovereenkomsten een stuk compacter blijven.

 

Voor wie is een personeelshandboek interessant?

Een goed opgesteld personeelshandboek is waardevol voor zowel de werkgever als de werknemer. Het biedt de werkgever houvast en de werknemers transparantie over de arbeidsvoorwaarden. Het is namelijk van groot belang dat een werkgever zich houdt aan de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld door werknemers te informeren over het betaald ouderschapsverlof, de beëindigingsprocedure van een arbeidsovereenkomst en het nu geldende algemene rookverbod.

Voordelen van een handboek voor uw personeel

 • Transparantie: u kunt een bestendig beleid voeren waarbij u ongelijke behandeling zo veel mogelijk voorkomt.
 • Duidelijke verwachtingen: werknemers weten bij indiensttreding wat er van hen verwacht wordt.
 • Voldoen aan de huidige wet- en regelgeving: u kunt aantonen dat werknemers op de hoogte zijn van de regels. Zo voorkomt u achteraf discussies en/of juridische consequenties.
 • Meer juridische mogelijkheden bij conflict: U kunt makkelijker tot sancties opleggen en zelfs tot ontslag overgaan bij overtreding van de regels. U staat hiermee een stuk steviger in het geval van een onverhoopt arbeidsconflict.

Wilt u goed van start met een personeelshandboek? Dan helpen wij u graag bij:

 • Het checken van uw huidige personeelshandboek. Zo weet u zeker dat het compleet is en dat het voldoet aan de actuele wet- en regelgeving.
 • Het opstellen van een compleet nieuw personeelshandboek.
 • Het implementeren van het personeelshandboek binnen uw organisatie.

 

Hoe gaat het opstellen van een personeelshandboek in zijn werk?

 1. Inplannen intake gesprek met een HR-adviseur.
 2. Eerste concept personeelshandboek wordt opgesteld.
 3. Het concept personeelshandboek wordt juridisch gecheckt.
 4. Het concept personeelshandboek wordt met u besproken.
 5. Finetunen van het document en de puntjes op de i.
 6. U ontvangt de finale versie van het personeelshandboek.
 7. Een bezoek van de HR-adviseur voor advies rondom de implementatie van het personeelshandboek.

Meer weten over een personeelshandboek?

Ondersteuning nodig bij het op orde brengen van uw personeelshandboek of wilt u een handboek op maat laten opstellen voor uw bedrijf? Laat hier uw contactgegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

mr. Kim van de Kasteele

Manager HRM

Contactformulier

 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *