Horizontaal Toezicht

Horizontaal Toezicht is een vorm van samenwerking tussen de Belastingdienst, Moore DRV en onze cliënt. Die samenwerking is gebaseerd op vertrouwen, begrip en transparantie.   Binnen deze samenwerking hebben we onder andere met elkaar afspraken gemaakt over hoe we met elkaar omgaan en over de kwaliteit van in te dienen aangiften. Als deelnemer aan Horizontaal Toezicht is het voor u makkelijker om zekerheid vooraf te krijgen en worden eventuele knelpunten vroegtijdig besproken. Uw aangiften worden hierdoor sneller afgewikkeld en vragenbrieven of belastingcontroles achteraf worden hiermee meestal voorkomen. Kortom: als deelnemer aan Horizontaal Toezicht krijgt u sneller zekerheid over uw fiscale positie. Enthousiast geworden? Lees dan verder.

 

Voordelen horizontaal toezicht

Horizontaal Toezicht levert u een aantal voordelen op. Wij zetten de belangrijkste voor u hieronder uiteen.

  • Omdat Moore DRV op basis van haar kwaliteitsstelsel voor u een aangifte indient die voor de Belastingdienst ‘aanvaardbaar’ is, wordt deze veel sneller verwerkt. U heeft dus eerder duidelijkheid over uw aangifte.
  • Uw aangiften worden minder door de Belastingdienst gecontroleerd. Uitgangspunt is dat een aangifte die onder het convenant wordt ingediend door de Belastingdienst wordt gevolgd. Uiteraard worden kennelijke fouten gecorrigeerd. Daarnaast kunt u onder Horizontaal Toezicht worden betrokken in centrale en/of landelijke onderzoeken en steekproeven of derdenonderzoeken. Als u in een controle valt, dan wordt deze veel sneller gestart en afgerond.
  • In de fiscale wetgeving is interpretatie mogelijk en nemen wij samen met u standpunten in binnen de wettelijke grenzen en ethische normen. Onder Horizontaal Toezicht lichten we vooraf dat standpunt toe als we inschatten dat de Belastingdienst er anders over zou kunnen denken. De Belastingdienst beoordeelt het ingenomen standpunt vervolgens met de kennis van dat moment. Daardoor weet u sneller waar u aan toe bent.
  • Wij hebben vaste contactpersonen bij de Belastingdienst. Daardoor verloopt de communicatie veel directer en sneller. Zeker als u vooraf zekerheid wenst over een vraagstuk.
  • De Belastingdienst stelt sneller een definitieve aanslag vast.
  • Wanneer u onverhoopt betalingsproblemen heeft, zullen verzoeken om betalingsregelingen in een eerder stadium van betalingsproblemen in behandeling worden genomen doordat eerder in contact kan worden getreden met de invorderaar.
  • Horizontaal toezicht heeft als uitgangspunt dat u tijdig, juist en volledig aan uw fiscale verplichtingen voldoet. Door deel te nemen aan het Horizontaal Toezicht kunt u  desgewenst ook richting uw stakeholders uitdragen dat u samen met Moore DRV uw fiscale processen beheerst (MVO).

 

Kiest u voor Horizontaal Toezicht, dan maakt u deze keuze voor de onderneming en voor u als ondernemer. Dit geldt dan voor: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen. Ook de invordering loopt erin mee. Bovendien kiest u binnen Horizontaal Toezicht ervoor om fiscale vraagstukken waarover de Belastingdienst anders kan denken, in het vooroverleg te betrekken.

 

Convenant Horizontaal Toezicht

Sinds 2012 heeft Moore DRV een convenant Horizontaal Toezicht gesloten met de Belastingdienst. In 2021 is dit convenant vernieuwd. In plaats van achteraf elke individuele aangifte te controleren, heeft De Belastingdienst vooraf onze systemen en werkwijzen positief beoordeeld en zijn wij in staat om een constante goede kwaliteit van aangiften te leveren.

In de praktijk betekent deze manier van samenwerken, dat we vooraf met de Belastingdienst overleggen over een fiscaal ingenomen standpunt in de aangifte en niet achteraf. Dat heeft als voordeel dat het standpunt wordt beoordeeld op basis van de nu bekende informatie en omstandigheden. In de bestaande situatie, waarbij achteraf wordt overlegd, kunnen inzichten bij de Belastingdienst in de tijd veranderen, waardoor later anders naar een standpunt wordt gekeken. Horizontaal Toezicht voorkomt die situatie.

De voorwaarden van de samenwerking tussen u, ons en de Belastingdienst liggen vast in de ‘Leidraad voor Horizontaal Toezicht‘. In de leidraad wordt ook een toelichting gegeven op de verschillende niveaus waarin u kunt participeren in Horizontaal Toezicht.

 

Deelnemen aan Horizontaal Toezicht

Het is uw keuze of u deel wilt nemen aan Horizontaal Toezicht. Via het convenant van Moore DRV kunt u deelnemen. Graag nemen wij de spelregels met u door en bepalen we met u wat voor u het geschikte niveau van participatie is. Wilt u deelnemen? Dan zullen wij voor u een zogenaamde deelnemersverklaring opstellen. Hierin verklaart u dat u op basis van begrip, vertrouwen en transparantie een relatie wil aangaan met ons en de Belastingdienst. Deelname aan Horizontaal Toezicht stelt eisen aan uw administratie. Wij helpen u graag beoordelen of uw administratie goed op orde is. Wilt u deelnemen aan Horizontaal Toezicht of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Moore DRV.

En als horizontaal toezicht niets is voor mij?

Wilt u geen gebruik maken van horizontaal toezicht? Dan verandert er niets. Niet in de kwaliteit van onze dienstverlening, niet in onze rol als adviseur en ook niet in de beeldvorming bij de Belastingdienst. Alleen de manier waarop afstemming met en controle door de Belastingdienst plaatsvindt verschilt.