Vindt u dat er iets beter kan?

Feedback & klachten

Moore DRV hecht veel waarde aan tevreden relaties. Wij werken daarom voortdurend aan het optimaliseren van de kwaliteit van onze dienstverlening en de tevredenheid van onze cliënten over de samenwerking.

Wij realiseren ons echter, dat waar mensen samenwerken, misverstanden kunnen ontstaan of zelfs fouten kunnen worden gemaakt. Indien u niet tevreden bent over de contacten met een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of over een ander aspect van onze organisatie, nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus. Wij leren ervan en we zoeken graag samen met u naar een passende oplossing.

 

Uw ongenoegen delen

Als de samenwerking of dienstverlening niet verloopt zoals u dat wenst, dan willen wij dat graag van u vernemen. Vaak lost een goed gesprek over uw ervaringen en verwachtingen al veel op. Daarom stellen wij het op prijs als u contact met ons opneemt voor telefonisch overleg of het maken van een afspraak. Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet, of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kunt u ook contact opnemen met een directielid van de vestiging.

Een andere mogelijkheid is om uw ervaring te delen via het Feedbackformulier of te bespreken met de manager marketing & communicatie, Mariëlle Meulensteen. U kunt haar bellen op het telefoonnummer +31 164 241850. U kunt dit doen op werkdagen tussen 09:00 tot 17:30 uur. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt en u bepaalt samen met haar wat eventuele vervolgstappen zullen zijn. U kunt ook schriftelijk uw ongenoegen uiten. Dit kunt u richten aan:

Moore DRV
Mariëlle Meulensteen
Postbus 982
4600 AZ Bergen op Zoom

Feedbackformulier invullen

 

Formele schriftelijke klachtenprocedure

Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel indienen via het klachtenformulier. U kunt er ook voor kiezen om de klacht telefonisch door te geven aan uw relatiebeheerder of een van de leidinggevenden van de betreffende vestiging. Vermeld daarbij nadrukkelijk dat u de klacht wilt laten behandelen via de officiële klachtenprocedure. Uw gesprekspartner zal dan het klachtenformulier tijdens het telefoongesprek invullen.

Verloop procedure

De gang van zaken na het invullen van het klachtenformulier of telefonisch doorgeven van de klacht is daarna als volgt: één van de leden van de klachtencommissie (mr. Henk Treure, Jaap Krijger RA of mr. Marc Heijens) zal uw klacht zo spoedig mogelijk behandelen en met u en de andere betrokkenen overleggen om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het hem niet om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren? Dan zal hij in ieder geval binnen enkele dagen de ontvangst van uw klacht bevestigen. In de meeste gevallen zal hij ook contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen. Ook kunt u om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd. Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Overige aspecten klachtenregeling

Mede in verband met de beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan. In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele klacht wordt u daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk is, vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.

We willen graag benadrukken dat we elke uiting van ongenoegen of een klacht erg waarderen. U geeft ons hiermee een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en ons uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te voorkomen. We hopen op een goede voortzetting van de relatie en de samenwerking.

Klacht indienen

Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel indienen. U kunt dit doen via onderstaand klachtenformulier.

 •  *
  --
  Dag - Maand - Jaar
 •  *
 •  *
 •  *
 • 1111AA
 •  *
  naam@bedrijf.nl
 •  *