Kwaliteit & compliance

Kwaliteitswaarborging

Als ondernemer moet u erop kunnen vertrouwen dat rapportages, analyses en werkzaamheden volgens hoge kwaliteitsstandaarden tot stand komen. Daarom werkt Moore DRV volgens strikte kwaliteitssystemen, die via interne en externe reviews met grote regelmaat worden getoetst. Van onze accountants en adviseurs verwachten wij een professioneel kritische instelling, zodat de kwaliteit van de werkzaamheden blijft gewaarborgd.

Door alle kennis continu te verbreden, verdiepen en verspreiden zorgen hoog opgeleide Moore DRV’ers samen voor een hoog niveau van dienstverlening. Dat heeft geleid tot een vergunning voor het uitvoeren van wettelijke controleopdrachten in het kader van de Wet toezicht accountants, tot een convenant horizontaal toezicht met de Belastingdienst en tot een erkenning als onderwijsinstelling. Kortom: een accountantskantoor dat staat voor kwaliteit.

 

Externe accountants

Onze accountants verrichten ruim 400 controleopdrachten bij grotere familiebedrijven en onderwijsinstellingen. Bij wettelijke verplichte controles mogen alleen externe accountants de controleverklaringen ondertekenen. Deze accountants zijn ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten. De externe accountant voldoet aan hoge eisen van vakbekwaamheid, onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit.

Bekijk de lijst met externe accountants