Agrarische sector

Accountant voor akkerbouw, veehouderij, glastuinbouw en visserij

Als ondernemer in de agrarische sector heeft u tal van uitdagingen. Zo is grond schaars en maken de opdrijvende grondprijzen het lastig om uw plannen gefinancierd te krijgen bij de bank. Daarom zoeken agrariërs veelal naar alternatieve financieringsvormen, zoals beleggingsmaatschappijen. Ook het overdragen van uw onderneming is vaak lastig, doordat uw opvolger niet altijd meer in uw zoon of dochter gevonden wordt. U heeft daarom behoefte aan een goede accountant die de agrarische sector begrijpt en met wie u kunt sparren. En die u helpt meer (financieel) inzicht te krijgen in uw bedrijf en tijd te besparen op uw administratie.

Wat biedt Moore DRV als agrarische accountant?

  • Wij weten wat er speelt in de agrarische sector en uw bedrijf en kunnen met u sparren en specifieke adviezen geven.
  • Door uw administratie te automatiseren helpen wij u meer (financieel) inzicht te krijgen in uw bedrijf en tijd te besparen op uw administratie.
  • Wij helpen u bij uw belastingzaken en zorgen dat u de fiscale én subsidiekansen voor uw agrarische onderneming optimaal benut
  • Wij helpen u het verkrijgen van financieringen en begeleiden u bij een geleidelijke en soepele bedrijfsoverdracht.

Financiële vraagstukken in de agrarische sector

U wilt als ondernemer uw koers bepalen. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen is het belangrijk dat u over de juiste informatie beschikt. Wij richten uw financiële administratie efficiënt in, zodat u 24/7 inzicht heeft in uw actuele bedrijfsvoering. Heeft u bijvoorbeeld wel voldoende ruimte om uw plannen te verwezenlijken? Hoe staat het met de liquiditeit en rentabiliteit in uw agrarisch bedrijf? Pro geeft u de informatie die u nodig heeft voor een goed onderbouwd plan voor uw bedrijfsactiviteiten.

 

Sectorgroep Agrarisch kent uw branche

De agrarische sector kent diverse subsectoren met uiteenlopende uitdagingen. Met twaalf vestigingen in Zuidwest-Nederland heeft Moore DRV specialistische kennis in huis over de diverse gebieden. Zo heeft Moore DRV met haar wortels in Zeeland veel cliënten op het gebied van visserij en mosselsector, maar ook de akkerbouw en fruitteelt. Terwijl onze accountants in het Westland gespecialiseerd zijn in de glastuinbouw. Al deze specialistische kennis over de agrarische sector heeft Moore DRV samengebracht in een sectorgroep agrarisch.

 

Btw en fiscaal voordeel voor agrarische ondernemers

Kansen om fiscaal voordeel te behalen moet u natuurlijk niet onbenut laten. Maar het is ook belangrijk dat u op de hoogte bent van de regels die er gelden. Want welk btw-tarief mag u hanteren op landbouwproducten? En hoe zit het als uw agrarische producten exporteert? Onze adviseurs houden u op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en brengen kansen voor u in kaart. Ook op internationaal gebied. Doordat we zijn aangesloten bij het internationale netwerk Moore kunnen wij ondernemers volledig ondersteunen bij grensoverschrijdende activiteiten.

 

Subsidiemogelijkheden

Daarnaast zijn er een aantal specifieke fiscale- en subsidieregelingen die u geld kunnen besparen. Heeft u bijvoorbeeld asbestdaken die u wilt laten vervangen of wilt u energiebesparende investeringen doen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een aantrekkelijke regeling. Onze subsidieadviseurs gaan na waar er voor u kansen liggen en of u aan de voorwaarden voldoet.

 

Overnames binnen de agrarische sector

Het overdragen van een agrarische onderneming is vaak lastig vanwege de hoge waarde van het bedrijf in het economisch verkeer. Om de onderneming toch financierbaar te maken, wordt daarom vaak een andere waarde gehanteerd waarbij een nog net lonende exploitatie mogelijk is. Denk aan de verpachtwaarde, die een stuk lager is en hierbij richting geeft. Vindt de overname binnen de familie plaats, dan vormt dit echter een probleem voor de andere erfgenamen. Onderlinge verhoudingen komen onder druk te staan en het is lastig om het bedrijf in stand te houden. Moore DRV heeft Corporate Finance-adviseurs die gespecialiseerd zijn in het begeleiden van overnametrajecten. Ook kunnen zij helpen bij het vinden van de juiste overnamepartij, mocht er geen opvolger zijn binnen de familie.

Accountant agrarisch-yilmaz-radijs

Wat onze cliënten zeggen

"Met inmiddels 35 medewerkers én een flinke productie is het noodzakelijk om meer zaken digitaal te regelen. Moore DRV helpt ons daarbij door de administratie steeds verder te automatiseren en aan elkaar te koppelen. Naast veel tijdwinst zorgt dat ook voor beter inzicht. Zo weten we wat elke locatie en teelt opbrengt en kost. Daardoor kunnen we beter de kostprijs berekenen en betere strategische keuzes maken, zoals bij de verhuizing van een aantal bedrijfsonderdelen naar onze nieuwe locatie."

Zülküf Yilmaz - Yilmaz Radijs

Ondersteuning voor agrarische ondernemers

Wilt u meer weten over de waarde die Moore DRV voor u kan toevoegen op agrarisch gebied? Laat hier uw contactgegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Theo Prins AA RB

Partner en accountant

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *