Ontslag van een
personeelslid

Ondersteuning bij beëindiging arbeidsovereenkomst

Soms is het noodzakelijk om een arbeidsovereenkomst (tussentijds) met uw werknemer te beëindigen, om welke reden dan ook. Daarbij moet u als werkgever diverse arbeidsrechtelijke zaken regelen. Zo moet u onder andere duidelijke afspraken met de werknemer maken en deze schriftelijk vastleggen in een beëindigingsovereenkomst. Ook moet u bijvoorbeeld de overige werknemers informeren en kan het voeren van een exitgesprek verhelderend werken. Het beëindigen van een dienstverband kost vaak veel tijd en energie voor werkgevers. Arbeidsrechtelijk gezien zijn er ook veel risico’s wanneer de beëindiging niet op een juiste wijze geregeld wordt. Onze HRM adviseurs kunnen u hierbij faciliteren zodat het proces soepel en adequaat verloopt.

Moore DRV verzorgt jaarlijks ruim

300 Vaststellingsovereenkomsten
288.000 Loonstroken
49.000 Aangiftes loonheffing
1.500 Arbeidsovereenkomsten

Wij helpen u graag bij:

  • Advies over het beëindigen van dienstverbanden.
  • Het opstellen van een beëindigingsovereenkomst of de ontslagprocedure UWV.
  • Begeleiding bij ontslaggesprekken.
  • Exit interviews met uw medewerkers.

Arbeidsovereenkomst beëindigen via ontslagprocedure UWV

Het kan noodzakelijk zijn de arbeidsovereenkomst via de UWV procedure te beëindigen, als er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag. In dat geval moet aan bepaalde eisen worden voldaan om een ontslagvergunning te verkrijgen.

Bij eventueel disfunctioneren van uw werknemer, heeft u een opgebouwd personeelsdossier nodig, voordat u juridische stappen kunt ondernemen richting bijvoorbeeld de kantonrechter. Heeft u geen dossier opgebouwd voor de desbetreffende werknemer? Dan kunnen onze HRM adviseurs u adviseren met het opbouwen van een duidelijk en helder dossier, of u begeleiden in een verbetertraject met uw werknemer.

 

Goede begeleiding ontslagproces

Onze HRM adviseurs bieden in bovenstaande situaties begeleiding gedurende het hele (ontslag)proces. Bijvoorbeeld bij het voeren van gesprekken met uw werknemers, het op de juiste manier vastleggen van de gemaakte afspraken, of het aanvragen van een ontslagvergunning. U wilt natuurlijk op gepaste wijze afscheid nemen. Wij kunnen u bij deze zaken adviseren en tevens samen met onze salarisadviseurs een totaal financieel overzicht opstellen van de kosten die komen kijken bij ontslag. Indien gewenst kunnen wij u volledig ontzorgen, wanneer een dergelijke procedure u wellicht ook emotioneel zal raken en er samen met u voor zorgen dat het soepel en correct verloopt.

Meer weten over ontslag?

Wilt u meer weten over hoe Moore DRV u kan ondersteunen bij ontslagprocesdures of heeft u een vraag? Laat hier uw contactgegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

mr. Kim van de Kasteele

Manager HRM

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *