VIPP eindtoets audit

VIPP (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) is een programma voor medische instellingen om extra stappen te zetten in de digitale informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen instellingen onderling. Deze instellingen kunnen in aanmerking komen voor een subsidie vanuit het ministerie van VWS. Daarbij is er een opdeling gemaakt in drie groepen: ziekenhuizen, overige instellingen voor medisch specialistische zorg en GGZ-instellingen. De subsidie heeft als doel om patiëntgegevens gestandaardiseerd te ontsluiten, zodat:

  • Patiënten juiste en volledige informatie ontvangen.
  • Patiënten de informatie met andere zorgverleners kunnen (laten) delen.
  • De weg open is voor verdere zorgvernieuwingen op ICT-gebied.

VIPP subsidie bij afronding modules

Voor het krijgen van een VIPP-subsidie moet zijn vastgesteld dat de verschillende modules succesvol zijn afgerond. Hierbij heeft het Ministerie van VWS een handboek opgesteld met de voorwaarden voor de uit te voeren ‘eindtoets’. De eindtoets kan voor één of meerdere modules in één keer worden aangevraagd, zolang deze binnen de tijdslijn van de modules vallen. De eindtoets stelt aan het einde van de testperiode vast of aan de voorwaarden van de subsidieregeling is voldaan.

 

Audit voor de VIPP eindtoets

De eindtoets wordt gecontroleerd door een IT-auditor (register EDP-auditor) volgens Richtlijn 3000 van NOREA. Voor de uitvoering van de controle is een normenkader opgesteld waarin de voorwaarden voor de subsidie zijn uitgewerkt. Het doel van het onderzoek is het ontwerp (opzet) en de operationele effectiviteit (bestaan) van gegevensverwerking met behulp van de modules gerealiseerd vast te stellen. Uiteraard kunnen onze IT-auditors de controle van de VIPP eindtoets verzorgen. Ook kunnen we helpen bij een ENSIA verantwoordingsproces of een DigiD assesments.

Meer weten over de VIPP eindtoets audit

Wilt u meer weten over de waarde die Moore DRV voor u kan toevoegen op het gebied van VIPP eidntoets audit? Laat hier uw contactgegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Max Platvoet MSc RA RE

Accountant en IT auditor

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *