Risico management services

Risicobeheersing naar een hoger niveau

Om aan de behoeften en verwachtingen van steeds meer belanghebbenden (stakeholders) te voldoen is risicomanagement zeer belangrijk. De juiste afweging moet gemaakt worden rekening houdend met het belang van personeel, klanten, leveranciers en aandeelhouders. Aspecten die hierbij spelen zien toe op innovatie, duurzaamheid, kwaliteit, arbeidsomstandigheden en kunnen dus leiden tot tal van risico’s waarop beheersing noodzakelijk is. Daarom zoeken veel organisaties naar beheersingsmaatregelen die voldoen aan de ambities en verwachtingen van alle belanghebbende. Als onderdeel hiervan zijn is een hoog niveau van risico management essentieel. Ondernemen is per slot van rekening het afgewogen nemen van risico’s.

Wat is risico management?

De procedure voor het identificeren van risico’s is belangrijk voor de organisatie en moet leiden tot uniforme uitkomsten. Vanuit een gestructureerde werkwijze kunnen risico’s worden geïdentificeerd en duidelijke afwegingen gemaakt bij de acties hierop. De gekozen acties leiden ertoe dat bewust om wordt gegaan met de risico’s waar uw onderneming mee wordt geconfronteerd.

Het opzetten van een algemene werkwijze voor het vaststellen identificeren en beheersen van risico’s staat centraal. De methode die bijvoorbeeld gebruikt kan worden is de MAPGOOD-methode. MAPGOOD staat voor Mensen, Apparatuur, Programmatuur, Gegevens, Organisatie, Omgeving en Diensten. Dit zijn de verschillende invalshoeken om bedreigingen en risico’s te beoordelen. Ongeacht de gekozen aanpak blijft risicobeheersing altijd een continu proces.

 

Wat levert risico management u op?

Verbeteringen in het risicomanagement systeem en de beheersing hierop kunnen direct tot resultaat leiden in de vorm van efficiencyverbeteringen en dus besparingen. Maar ook op de langere termijn boekt u resultaat door het soepel verlopen van aanpassingen, het vermijden of verminderen van calamiteiten en tijdig inspelen op veranderende omstandigheden.

Voordelen risico management

 • Beter zicht op belangrijke ontwikkelingen die voor (toekomstige) risico’s zorgen.
 • Duidelijk plan van aanpak voor geïdentificeerde risico’s.
 • Tijdig aandacht voor mogelijke toekomstige problemen.
 • Ondersteunend voor het creëren van draagvlak bij oplossingsrichtingen.

Voor wie is risico management interessant?

Risico management is voor iedere onderneming relevant. Bedrijven die al veel te maken hebben met risicoanalyses, interne audits en risicobeoordeling hebben risico management veelal onderdeel gemaakt van de bedrijfsstrategie. Juist voor de bedrijven die de bedrijfsstrategie naar de organisatie willen vertalen is risico management relevant. Risico management kan hier onderdeel zijn van de bedrijfsstrategie.

Wij ondersteunen bij de ontwikkeling van de visie op en inrichting van risicobeheersing. Onze adviseurs treden op in een ondersteunende en coachende rol waarmee wij de zelflerende organisatie stimuleren. Door in het risicomanagement proces het zelflerend vermogen te stimuleren, ontstaat de basis voor toekomstig ontwikkelingen vanuit een zelflerend en anticiperend vermogen.

Wilt u goed van start met risico management? Dan helpen wij u graag bij:

 • Uitvoeren van een nulmeting op uw risico management proces.
 • Opzetten van het risico management proces.
 • Inrichting van het risico management proces.
 • Toetsen van het risico management proces.

Meer informatie over risicobeheersing?

Wilt u uw risico’s in kaart brengen of heeft u ondersteuning nodig bij het managen van die risico’s? Laat hier uw contactgegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

Max Platvoet MSc RA RE

Accountant en IT auditor

Contactformulier

 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *