Belastingadvies dga privé

Belastingadvies bij uw privézaken als dga

Als dga loopt u niet alleen zakelijk tegen fiscale vraagstukken aan, maar ook privé zijn er lastige issues. Denk bijvoorbeeld aan uw financiële planning. Wat moet er geregeld worden bij een echtscheiding en waar moet u aan denken voor uw overlijden? Onze specialisten denken graag met u mee en geven u als dga ook privé belastingadvies. Voor vermogende dga’s en particulieren hebben we namelijk een specialistenteam dat opereert onder de naam Zantboer & Partners.

Financiële planning

Soms heeft u behoefte om uw financiële inkomens- vermogensplaatje in beeld te hebben, omdat u nu bijvoorbeeld wilt gaan schenken aan uw kinderen of minder wilt gaan werken. Wij stellen voor u een overzicht op van uw huidige vermogen en wat de prognose is van dit vermogen voor de toekomst, rekening houdend met uw inkomen, uw toekomstige inkomen en uw uitgaven. Deze financiële planningsrapportage wordt met u besproken en samen met u nemen wij de gevolgen en mogelijkheden door.

 

Echtscheiding

Wanneer u en uw partner uit elkaar gaan, heeft dit ook fiscale gevolgen. Er zitten fiscale gevolgen aan de verdeling van uw pensioenaanspraken (in eigen beheer), de waardering van uw onderneming, de verdeling van uw vermogen of de aankoop van aanmerkelijke belang aandelen die uw partner heeft. Uw adviseur staat u bij met het inzichtelijk maken van deze gevolgen, zodat u fiscaal niet wordt geconfronteerd met onverwacht nadelige gevolgen.

 

Overlijden

Na uw overlijden worden uw nabestaanden ook geconfronteerd met de belastingdienst, doordat zij erfbelasting moeten gaan betalen. U kunt tijdens uw leven al beslissingen nemen, die ervoor zorgen dat uw nabestaanden later minder erfbelasting hoeven af te dragen.

Het opstellen van een schenkingsplan, maar ook uw testament, de aanwezigheid van huwelijkse voorwaarden en de huwelijksvorm zijn daarin belangrijk elementen. Wij vinden het dan ook belangrijk dat wij regelmatig uw testament beoordelen naar uw huidige situatie en toetsen aan de wet- en regelgeving.

Uw nabestaanden zullen wij bijstaan bij het opstellen van de aangifte erfbelasting en indien nodig de contacten onderhouden met de notaris en belastingdienst. Voor uw vragen heeft uw adviseur mogelijkheden en oplossingen, die passen bij uw wensen en voorkeuren.

Voor het geven van een integraal advies zorgt uw adviseur ervoor dat, indien nodig of wenselijk, altijd de juiste specialist wordt betrokken, zoals op het gebied van:

  • Bedrijfswaardering en –overdracht
  • Financiële planning
  • Schenk- en erfbelasting

Belastingadvies of hulp bij uw aangifte?

Wilt u meer weten over de waarde die Moore DRV voor u kan toevoegen op het gebied van belastingadvies en fiscaal advies? Laat hier uw contactgegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

mr. drs. Dirk van Dorsselaer

Partner en belastingadviseur

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *