Levenstestament voor dga's
zorgvuldig vastleggen

Uw levenstestament en ondernemerstestament regelen

Over de financiële gevolgen van een overlijden wordt doorgaans niet graag nagedacht. Terwijl een erflater grote invloed kan hebben op de zorgvuldige overdracht van diens vermogen aan zijn of haar erfgenamen. Daarom is het in ieders voordeel dat u tijdig stilstaat bij uw wensen ten aanzien van uw vermogen én onderneming na uw overlijden. Onze belastingadviseurs helpen u hier goede keuzes in te maken en samen met u en de notaris uw testament(en) goed op te stellen.

 

Ondernemerstestament

Uw ondernemerstestament is hét document waarin u vastlegt wat uw wensen zijn als ondernemer na overlijden. Een goed testament sluit aan op uw persoonlijke situatie. Zo wordt rekening gehouden met (de continuïteit van) uw bedrijf, met een voogdij- en bewindregeling en met een eventuele echtscheiding van uw erfgenamen. Ook zorgt u ervoor dat uw nalatenschap te zijner tijd wordt afgewikkeld door de perso(o)n(en) die u daartoe geschikt acht (executele). En uiteraard kunnen wij u adviseren over de bepalingen zodat bij overlijden zo min mogelijk belasting wordt geheven over uw vermogen.

Door het inzicht dat wij hebben of krijgen in uw financiële positie én met een goede inventarisatie van uw persoonlijke wensen, helpen wij u om samen met de notaris uw ondernemerstestament volledig naar wens vorm te geven.

Levenstestament voor ondernemers

In uw ondernemerstestament worden uw wensen vastgelegd voor na uw overlijden. Het is echter ook mogelijk dat u tijdens leven in een situatie komt waarin u uw wil niet langer zelfstandig kunt vormen, bijvoorbeeld door een ongeluk of door ziekte. Voor dergelijke situaties is een levenstestament van groot belang voor ondernemers. In een levenstestament kunt u nu al bepalen wie uw belangen behartigt vanaf het moment dat u dat niet langer kunt. Daarnaast kunt u een levenstestament gebruiken om uw medische wensen vast te leggen. Zo kunt u aangeven wanneer u bijvoorbeeld niet langer medisch behandeld wenst te worden of wie keuzes maakt ten aanzien van uw behandeling.

Meer weten over levenstestamenten voor dga's?

Wilt u meer weten over de waarde die Moore DRV voor u kan toevoegen op het gebied van levenstestamenten? Laat hier uw contactgegevens achter en wij nemen vrijblijvend contact met u op.

mr. drs. Dirk van Dorsselaer

Partner en belastingadviseur

Contactformulier

  •  *
  •  *
  •  *
  •  *
  •  *