Energie Investeringsaftrek
(EIA)

Voor ondernemers die willen investeren in energiebesparende technieken en de toepassing van duurzame energie in hun onderneming is er de Energie Investeringsaftrek (EIA). Door de EIA leveren dergelijke investeringen u als ondernemer dubbel voordeel op. U bespaart niet alleen op u energiekosten, maar betaalt ook minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Energie investeringsaftrek: voor wie?

U komt in aanmerking voor deze subsidie als:

 • Uw onderneming belastingplichtig is en in Nederland is gevestigd.
 • U investeert een minimumbedrag van € 2.500.
 • Het bedrijfsmiddel op de Energielijst staat vermeld van het betreffende kalenderjaar.
 • Er geen sprake is van een vervangingsinvestering.
 • U niet tegelijk gebruik maakt van de MIA.

Wanneer uw investering niet voorkomt met een specifieke code, kunt u toch wellicht een aanvraag indienen. Hieraan ligt een berekening ten grondslag waarmee je de energiebesparing van de nieuwe situatie afzet tegenover de oude situatie.

Voordelen van de EIA

Als uw investering en aanvraag voldoet aan de gestelde eisen ontvangt u een beschikking, waarop het EIA-investeringsbedrag staat vermeld. Van dat bedrag mag u 45,5% in mindering brengen op uw fiscale winst, naast de reguliere afschrijvingen. Bij een vennootschapsbelastingtarief van 25% betekent dat een voordeel van ruim 11%. Door een investering die in de EIA valt betaalt u dus minder belasting. Deze aftrekpost komt bovenop de (reguliere) kleinschaligheids-investeringsaftrek.

Let op! De EIA en de regeling Energie- efficiënte glastuinbouw (EG) kunnen sinds 1 januari 2023 niet langer gecombineerd worden.

Welke investeringen?

De EIA is een fiscale regeling voor ondernemers die duurzaam investeren in energievriendelijke bedrijfsmiddelen, gebouwen of productieprocessen. De EIA bestaat uit twee onderdelen:

 • Een investeringsaftrek bedrijfsmiddelen die voorkomen op de jaarlijks gepubliceerde Energielijst;
 • Generieke subsidie op basis van een berekening van de besparing die wordt behaald.

Bedrijfsmiddelen die een doelmatig gebruik van energie bevorderen en voldoen aan vastgestelde energieprestatie-eisen komen in aanmerking voor de EIA. Een energieprestatie-eis is bijvoorbeeld een besparingsnorm per geïnvesteerde euro, een rendementseis of een energiekeurmerk. Er zijn zeven toepassingsgebieden met elk een eigen energieprestatie-eis:

 • Bedrijfsgebouwen
 • Processen
 • Transportmiddelen
 • Duurzame energie
 • Energiebalancering
 • Energietransitie
 • Energieadvies, maatwerkadvies en CO2-emissiereductieplan

Hieronder vindt u een aantal van de meest gebruikte mogelijkheden die de Energielijst biedt:

 • Zonnepanelen;
 • Warmtepomp;
 • Isolatie van bestaande bedrijfsgebouwen.

Uiteraard is dit slechts een kleine greep uit de vele subsidiemogelijkheden die de Energielijst 2023 te bieden heeft. De volledige lijst kunt u hier raadplegen.

Aanvraag indienen

Vraag binnen 3 maanden na het geven van de opdracht EIA aan. Doet u de aanvraag niet op tijd? Dan verspeelt u hiermee het recht op EIA.

Wilt u meer weten over alle voorwaarden van deze regeling of wilt u ondersteuning in de voorbereiding en aanvraag? Neem hiervoor of bij vragen contact met ons op. U kunt jaarlijks een voorstel indienen voor nieuwe bedrijfsmiddelen.