Als u dit jaar meer dan 2.400, maar niet meer dan 328.721 investeert, kunt u in aanmerking komen voor extra aftrek op de winst voor kleinschalige investeringen (KIA). Door uw investeringen op het einde van dit jaar goed te plannen, kunt u de KIA maximaliseren. In dit artikel zetten wij de regels voor u uiteen.

Hoeveel kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De KIA is een extra aftrek op de winst, waarvan de grootte afhankelijk is van de omvang van uw investeringen in een jaar. De KIA is met name bedoeld voor kleinschalige investeringen. Daarom krijgt u relatief minder KIA als uw investeringen oplopen. Hoe dat precies zit, ziet u in onderstaande tabel:

 Meer dan  Niet meer dan KIA
€ 0€ 2.400€ 0
€ 2.400€ 59.170 28%
€ 59.170€ 109.575€ 16.568
€ 109.575€ 328.721€ 16.568 -/- 7,56% van het gedeelte boven € 109.574
€ 328.721-€ 0

Meer of minder KIA bij investeringen

De KIA heeft betrekking op uw jaarbedrag aan investeringen. Investeringen groter dan € 2.400 leveren meer KIA op tot € 59.170 naarmate het bedrag van de investering toeneemt. Investeringen groter dan € 109.574 leveren bij een toenemend bedrag aan investering juist minder KIA op.  Een meerjarenplanning van uw investeringen kan tot een hoger bedrag aan KIA leiden. Wij geven u een aantal voorbeelden.

Spreid grotere investeringen over meer jaren

Bij grotere bedragen is het raadzaam uw investeringen over meerdere jaren te spreiden, ervan uitgaande dat u deze grotere investeringen niet ieder jaar pleegt.

Heeft u bijvoorbeeld dit jaar tot nu toe € 50.000 geïnvesteerd en bent u van plan in december ook voor € 50.000 te investeren, dan krijgt u dit jaar in totaal € 16.568 aan KIA. Stelt u uw investering in december uit tot januari en investeert u verder in 2022 niet, dan investeert u dus zowel in 2021 als in 2022 voor € 50.000 en levert dit € 28.000 aan KIA op, ofwel € 11.432 meer.

Kleine investeringen clusteren

Bij geringe investeringen loont het juist om investeringen over meerdere jaren zo mogelijk samen te voegen. Investeert u bijvoorbeeld zowel dit jaar als volgend jaar voor € 1.500, dan krijgt u beide jaren geen KIA. Investeert u dit jaar € 3.000 en volgend jaar niets, dan bedraagt de KIA 28% x € 3.000 = € 840.

Plan ook uw desinvesteringen

Stoot u een bedrijfsmiddel af waarop u KIA heeft ontvangen toen u investeerde?Dan moet u uw KIA over de verkoopprijs weer terugbetalen. Dit hoeft alleen als u het bedrijfsmiddel verkoopt binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u investeerde, dus alle bedrijfsmiddelen die u vanaf 2017 heeft gekocht.

Tip! Stel daarom de verkoop van een bedrijfsmiddel dat u in 2017 heeft gekocht zo mogelijk uit tot 2022.

Geschreven door:

Partner en fiscaal jurist Marielle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur