Milieu-investeringsaftrek
(MIA) en Willekeurige
afschrijving milieu-
investeringen (Vamil)

Om de aanschaf van milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen te bevorderen, heeft de overheid de MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving Milieu-Investeringen) in het leven geroepen. Met de MIA kunt u een extra fiscale aftrek krijgen, terwijl u met Vamil een deel van het reguliere investeringsbedrag, op elk gewenst moment, kunt afschrijven van het fiscale resultaat. Lees hier of u in aanmerking komt voor de regelingen, wat die u op kunnen leveren en welke nieuwe ontwikkelingen er zijn.

Voor wie?

U komt in aanmerking voor subsidie als:

 • Uw onderneming is belastingplichtig en in Nederland gevestigd.
 • U investeert een minimumbedrag van € 2.500.
 • Het bedrijfsmiddel op de Milieulijst staat vermeld.
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt.
 • U niet tegelijk gebruik maakt van de EIA.

MIA

Als uw investering en aanvraag voldoet aan de gestelde eisen, ontvangt u een beschikking waarop het MIA-investeringsbedrag staat vermeld. Van dat bedrag mag u tussen de 27% en 45% in mindering brengen op uw fiscale winst. Bij een vennootschapsbelastingtarief van 25% betekent dat een netto voordeel van ruim 11%.

Vamil

De MIA en de Vamil zijn twee verschillende regelingen maar worden vaak gecombineerd. De Vamil biedt daarnaast de mogelijkheid om 75% van het investeringsbedrag willekeurig (versneld) af te schrijven, wat u een liquiditeits- en rentevoordeel kan opleveren.

Welke investeringen?

De MIA & Vamil stimuleert de marktintroductie en marktverbreding van een innovatieve en milieuvriendelijke techniek. De opname van de techniek op de Milieulijst verlaagt de financiële drempel voor ondernemers die overwegen deze innovatieve techniek aan te schaffen. Zij kunnen hier namelijk MIA & Vamil op aanvragen. Daarnaast hebben technieken op de Milieulijst een aantoonbaar ‘groen’ imago.

De Milieulijst bevat ruim 300 bedrijfsmiddelen die in aanmerking kunnen komen voor MIA en/of Vamil, ingedeeld in 6 milieuthema’s:

 • Grondstoffen- en watergebruik: biobased economy, producten slimmer maken en gebruiken, levensduur verlengen, recycling, toepassen van recyclaat, betere afvalscheiding, voorkomen van emissies uit afvalstoffen.
 • Voedselvoorziening en landbouwproductie: glastuinbouw, veehouderij, landbouwapparatuur, aquacultuur, visserij, verwerkingsapparatuur voor agrarische producten, eiwittransitie.
 • Mobiliteit: wegvervoer, installaties voor vervoermiddelen en werktuigen, scheepvaart, mobiele werktuigen, spoorvervoer, luchtvervoer, distributie van alternatieve brandstoffen.
 • Klimaat en lucht: CO2-uitstoot, overige broeikasgassen, zure deposito, fijnstof, VOS, overige luchtverontreiniging.
 • Ruimtegebruik: ecosystemen en biodiversiteit, kwaliteit van bodem en water, leefomgeving, externe veiligheid.
 • Gebouwde omgeving: duurzame gebouwen, materiaal gebruik, interieur en inrichting, installaties en civiele voorzieningen.

Voorbeelden van bedrijfsmiddelen die op de Milieulijst staan vermeld:

 • Elektrische personenauto met geïntegreerde zonnepanelen
 • Elektrische bestelauto, bus of vrachtwagen
 • Zero emissie Trucks
 • Oplaadpunten voor elektrische vervoersmiddelen
 • Groen Label kassen
 • Productieapparatuur voor productie met milieuvriendelijkere grondstoffen

Uiteraard is dit slechts een kleine greep uit de vele subsidiemogelijkheden die de Milieulijst 2023 te bieden heeft. De volledige lijst kunt u hier raadplegen.

Aanvraag indienen

Vraag binnen 3 maanden na het geven van de opdracht MIA of Vamil aan. Doet u de aanvraag niet tijdig? Dan verspilt u hiermee het recht op MIA of Vamil. Wilt u meer weten over alle voorwaarden van deze regeling of wilt u ondersteuning in de voorbereiding en aanvraag? Neem hiervoor of bij vragen contact met ons op.