Stimuleringsregeling
Duurzame Energie (SDE+)

Heeft u hernieuwbare energie geproduceerd of CO2-reducerende technieken toegepast? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++). De subsidie wordt verstrekt over een periode van 12 tot 15 jaar, waardoor de investering in een duurzame energie-installatie rendabel wordt.

Let op: De openstelling van deze regeling bestaat uit meerdere fases. Bij elk van deze fases is er een subsidiebedrag per ton Co2 bepaald. Lees hier meer. Lees hier meer.

Voor zonnepanelen gelden alleen installaties met Fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV) met een vermogen van meer dan 15 kWp en een aparte grootverbruikersaansluiting (een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3 * 80A). Daarbij dient de eventueel benodigde omgevingsvergunning meegezonden te worden.  Installaties die een vermogen hebben van meer dan 15 kWp, maar niet voorzien worden van een aansluiting van meer dan 3 * 80A kunnen in aanmerking komen voor de EIA.

 

Voor wie?

De subsidie kan worden aangevraagd door ondernemers die hernieuwbare energie produceren of investeren in CO2-reducerende technieken. De subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-) profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving.

Welke werkzaamheden?

U kunt subsidie aanvragen voor de productie van:

  • hernieuwbare elektriciteit.
  • hernieuwbare warmte of de gecombineerde opwekking van hernieuwbare warmte en elektriciteit.
  • hernieuwbaar gas.
  • CO2-arme warmte.
  • CO 2-arme productie.

 

Aanvraag indienen

Wilt u weten of u in aanmerking komt en hoeveel subsidie u kunt ontvangen? Wij helpen u graag met het complexe aanvraagproces.