Stimuleringsregeling
Duurzame Energie (SDE+)

Heeft u hernieuwbare energie geproduceerd of CO2-reducerende technieken toegepast? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidie Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++). De subsidie wordt verstrekt over een periode van 12 tot 15 jaar, waardoor de investering in een duurzame energie-installatie rendabel wordt.

Let op:De aanvraag voor projecten waarbij per ton CO2 de laagste subsidie wordt verstrekt, start op 28 juni 2022 om 9.00 uur. Daarna volgen nog vier aanvraagrondes, waarbij de laatste sluit op 6 oktober 2022 om 17.00 uur. Lees hier meer.

Voor zonnepanelen gelden alleen installaties met Fotovoltaïsche zonnepanelen (zon-PV) met een vermogen van meer dan 15 kWp en een aparte grootverbruikersaansluiting (een aansluiting op het elektriciteitsnet van meer dan 3 * 80A). Daarbij dient de eventueel benodigde omgevingsvergunning meegezonden te worden.

 

Voor wie?

De subsidie kan worden aangevraagd door ondernemers die hernieuwbare energie produceren of  investeren in CO2-reducerende technieken. De subsidie is bedoeld voor bedrijven en (non-) profitinstellingen in sectoren als de industrie, mobiliteit, elektriciteit, landbouw en de gebouwde omgeving.

Welke werkzaamheden?

U kunt subsidie aanvragen voor de productie van:

  • hernieuwbare elektriciteit.
  • hernieuwbare warmte of de gecombineerde opwekking van hernieuwbare warmte en elektriciteit.
  • hernieuwbaar gas.
  • CO2-arme warmte.
  • CO2-arme productie

 

Aanvraag indienen

De aanvraag van de SDE++ gaat in een viertal fases, waarbij de subsidie oploopt. De eerste fase start op 28 juni 2022 om 9.00 uur. Daarna volgen nog vier aanvraagrondes, waarbij de laatste sluit op 6 oktober 2022 om 17.00 uur.

Wilt u weten of u in aanmerking komt en hoeveel subsidie u kunt ontvangen? Wij helpen u graag met het complexe aanvraagproces.