Via de SDE++ regeling is in 2022 het maximale budget van ongeveer 12 miljard aan subsidie toegekend aan projecten. Er was voor het jaar 2022 fors meer SDE++ subsidie vrijgemaakt. De SDE++ regeling is bedoeld voor projecten rondom duurzame energie en vermindering van de CO2-uitstoot. In dit artikel zetten wij voor u als ondernemer uiteen wat er gaat gebeuren met de SDE++ in 2023.

Werkelijke uitgaven SDE++ lager dan verwacht

De SDE++ subsidie is in 2022 toegekend aan ruim 1.600 projecten. Echter zullen de werkelijke uitgaven naar verwachting lager uitvallen. Dat is omdat energie- en CO2-prijzen hoger kunnen uitvallen of projecten niet doorgaan.

Projecten voor afvang en opslag CO2

De meeste SDE++ subsidie gaat naar projecten rondom de afvang en opslag van CO2. Ruim € 6,7 miljard gaat dan ook naar projecten die CO2 opslaan in lege gasvelden op de Noordzee.

Aanvraag SDE++ 2023 later van start

De start van de aanvraag voor SDE++ subsidie voor dit jaar gaat later van start dan normaal, namelijk in september 2023. De reden daarvoor is dat gewacht moet worden op goedkeuring door de Europese Commissie. Goedkeuring is nodig omdat dit jaar binnen SDE++ voor het eerst gewerkt wordt met een systeem waarbij een minimaal bedrag voor een specifieke categorie gereserveerd wordt. Denk bijvoorbeeld aan de categorie hoge temperatuur warmte. Door dit systeem is er meer kans dat projecten aan bod komen die op de korte termijn minder kosteneffectief zijn, maar die op de lange termijn wel noodzakelijk zijn voor de energietransitie.

Geschreven door:

Tim Kortekaas

Specialist subsidie & innovatie