Loonheffing

Iedere werkgever krijgt te maken met vraagstukken op het gebied van loonheffing. Als werkgever bent u namelijk verplicht om loonheffingen in te houden op het loon van uw werknemers en deze af te dragen aan de belastingdienst. En ook als werkgever betaalt u een deel van de loonheffing. Het gaat dan ook om omvangrijke afdrachten met grote risico’s indien de afdrachten niet juist zijn. Op deze pagina leggen we u uit waar u op moet letten en hoe u mogelijk loonheffing kunt besparen.

Wat is loonheffing?

De loonheffing is simpelweg een verzamelnaam van de belasting en premies die van het brutosalaris worden ingehouden. Onder loonheffingen verstaan we onder andere loonbelasting en premie volksverzekeringen. Die gaan af van het loon van de werknemer, en zorgen ervoor dat deze netto minder geld overhoudt . Maar de loonheffing komt niet alleen voor rekening van de werknemer. Als werkgever moet u de premies werknemersverzekeringen en werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet afdragen. Deze behoren namelijk ook tot de loonheffingen. Dat zijn omvangrijke afdrachten met grote risico’s indien de afdrachten niet juist zijn.

Waar bestaat loonheffing uit?

  • Loonbelasting: dit is een algemene bron van inkomen voor de overheid.
  • Premie volksverzekeringen: gereserveerd voor sociale voorzieningen zoals AOW en kinderbijslag.
  • Premies werknemersverzekeringen: gereserveerd voor werknemers die ziek, werkloos of arbeidsongeschikt raken. Hiermee worden de uitkeringen zoals de WW, WIA ZW en WAO gefinancierd (betaald door de werkgever).
  • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet: door middel van deze bijdrage houdt de overheid hoge zorgkosten betaalbaar voor iedereen (betaald door de werkgever).

Waarover betaalt u loonheffing?

De loonheffing wordt door de werkgever ingehouden op het loon van werknemers. Onder loon wordt verstaan: al hetgeen wat de werknemer uit de dienstbetrekking geniet. Hieronder wordt dus niet alleen salaris verstaan, maar ook vakantiegeld, een dertiende maand, overwerkloon, een auto van de zaak of bijvoorbeeld loon in natura zoals een kerstpakket. Deze componenten behoren allemaal tot de grondslag waarover de loonheffingen worden berekend. De loonheffingen kennen verschillende faciliteiten om de belastingheffing hierop te verminderen. Verder hieronder leggen we uit wat deze mogelijkheden zijn en hoe u die optimaal benut om zowel zelf als uw medewerkers minder belasting te laten betalen.

Hoe worden loonheffingen betaald?

De loonheffingen betaalt u via de loonaangifte. Als werkgever moet u daarom één keer per maand of één keer per 4 weken aangifte loonheffingen doen. Via de loonaangifte kunt u mogelijk ook bepaalde subsidies zoals afdrachtsverminderingen of loonkostenvoordelen claimen (LKV, LIV en Jeugd-LIV). Het is dan ook van belang om de processen rondom de aangifte op orde te hebben en in control zijn.

Uiteraard kunnen we u ondersteunen in het doen van de loonaangiften of uw salarisadministratie. Met ons handige pakket Nmbrs doet u uw salarisadministratie eenvoudig zelf online. Hoe wij met u samenwerken en hoe wij u ondersteunen, hangt af van uw wensen en behoeften en van de kennis en capaciteiten die in uw organisatie aanwezig zijn. Zo kunnen wij met u samenwerken in Nmbrs of de complete salarisadministratie inclusief loonaangiftes voor u verzorgen.

Besparen op loonbelasting en voldoen aan wetgeving

De wetgeving rondom de loonheffingen behoort tot één van de meest belangrijke werkgeversverplichtingen. Door het dynamische fiscale werkveld krijgt u als werkgever er elk jaar extra complexe wet- en regelgeving bij. Onze loonbelastingspecialisten bieden u de meest actuele kennis en kunnen u helpen met alle facetten van de nationale en internationale loonbelasting, sociale zekerheid en verloning. Als werkgever wilt u natuurlijk het risico tot naheffing en boetes beperken en door optimalisatiemogelijkheden besparingen realiseren. Onze loonbelastingspecialisten kunnen u daarbij helpen op de onderstaande gebieden.

Loonbelasting besparen via de werkkostenregeling

Met de werkkostenregeling kunt u zo optimaal mogelijk zaken vergoeden of verstrekken aan uw werknemers. Het is verplicht dit in uw administratie bij te houden en het niet hebben van een duidelijke administratie kan leiden tot naheffing. Onze specialisten kunnen een gehele controle uitvoeren op de werkkostenregeling en geven aan de hand van een overzichtelijke rapportage antwoord op al uw vragen. Daarbij geven we ook optimalisatiemogelijkheden om meer belasting te besparen (WKR-scan).

Inhuur van personeel en de Wet DBA

Werkt u met eigen werknemers en met uitzendkrachten of zzp’ers? Dan heeft dit gevolgen voor de verplichting om een salarisadministratie bij te houden. Van belang is om de verschillende arbeidsrelaties en fiscale gevolgen die zij met zich meebrengen goed in kaart te brengen. Wij kunnen u helpen met de beoordeling van de verschillende arbeidsrelaties. Daarnaast kunnen wij u helpen bij het opstellen en beoordelen van een overeenkomst voor zzp’ers.

Risicoaansprakelijkheid (keten- en inlenersaansprakelijkheid) werkgever

Indien u gebruik maakt van een onderaannemer of arbeidskrachten inleent, dan kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de loonheffingen die de inlener niet betaalt. Onze specialisten bieden antwoord op al uw vragen omtrent de keten- en inlenersaansprakelijkheid. Ook kunnen we u helpen bij het beperken van deze aansprakelijkheid.

Werken met expats

Wanneer u werkt met expats heeft dit invloed op het gebied van de loonheffingen en de administratie. Wij kunnen u helpen met de advisering rondom internationale belastingheffing en sociale zekerheid, het aanvragen van de 30%-regeling, het implementeren van de internationale payroll, het op een juiste wijze implementeren van een salary-split en andere zaken rondom de internationale loonheffingen.

Loonheffing en de directeur-grootaandeelhouder

Een dga heeft ook in de loonbelasting een aantal verplichtingen. Zo is er een verplichting om een zogenoemd gebruikelijk loon in aanmerking te nemen in salarisadministratie. Wat is dat het gebruikelijk loon voor u als dga? Heeft u als dga nog te maken met de werknemersverzekeringen? Want wordt u bijvoorbeeld nog gezien als werknemer wanneer er werkzaamheden worden verricht? Wij kunnen u bij dit soort vragen helpen. Ook kunnen wij assisteren bij het opstellen van een managementovereenkomst en andere zaken rondom de dga-problematiek voor uw partner en kinderen.

Na de artikelen lees je nog meer informatie over loonheffing.

Loonkostenvoordelen en subsidies

Wij kunnen beoordelen of u recht heeft op loonkostenvoordelen voor uw werknemers. Het gaat om een tegemoetkoming in de loonkosten voor ouderen en mensen met een arbeidsbeperking. U dient als werkgever het verzoek voor een loonkostenvoordeel zelf in via de loonaangifte. Mist u bepaalde loonkostenvoordelen terwijl u hier wel recht op heeft? Wij zoeken dit graag voor u uit.

Ondersteuning bij looncontroles van de Belastingdienst

De Belastingdienst kan door middel van een controle nakijken of u aan de regels voldoet. Wij kunnen begeleiden bij de controles en assisteren bij bezwaar- of beroepsprocedures.

Loon en HR scan

Wilt u voorkomen dat u bij een looncontrole tegen ongewenste naheffing aanloopt? Via de loon en HR scan kunnen wij inzichtelijk maken op welke punten u kunt verbeteren en welke risico’s de huidige werkwijze inhoudt. In een overzichtelijke rapportage geven wij u inzicht op welke aspecten nog risico’s bestaan en bieden op deze manier hulp om mogelijke bepaalde zaken te optimaliseren.

Diverse regelingen loonheffing

Wij bieden antwoord op alle overige vragen rondom de (inter)nationale loonheffingen. Zoals vragen over de auto of fiets van de zaak en de bijtelling, loon van derden, de cafetariaregeling en de heffing over een ontslagvergoeding.

Meer weten over loonheffing?

Heeft u een specifieke vraag over de loonbelasting, regels of subsidiemogelijkheden? Of loopt u tegen een uitdaging aan? Neem dan contact met ons op. Onze loonbelastingspecialisten hebben de kennis en expertise om u bij te staan en adviseren u graag over de mogelijkheden die de loonheffingen u bieden.