Bijtelling

Bent u ondernemer en rijdt u privé met een auto die tot uw ondernemingsvermogen behoort? Dan moet u bijtelling berekenen. De Belastingdienst ziet zo’n auto, omdat u er privé ook mee kan rijden, namelijk als een verkapte vorm van inkomen. U hoeft geen bijtelling te betalen als u kunt aantonen dat u op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé rijdt. De bijtelling is een percentage van de cataloguswaarde van de auto en is afhankelijk van de CO2-uitstoot van de auto. Op deze pagina leggen wij u de hoofdlijnen van de bijtellingsregeling uit.

Bijtelling auto van de zaak

Onder loon wordt al hetgeen wat de werknemer uit dienstbetrekking geniet verstaan. Hieronder wordt ook het privégebruik van een ter beschikking gestelde (personen) auto van de zaak verstaan. De regeling die de Belastingdienst hiervoor heeft gecreëerd, kennen wij als de bijtelling voor de auto van de zaak.

Wat is bijtelling?

Wanneer u een auto ter beschikking stelt aan uw werknemers, wordt aangenomen dat zij de auto ook voor privédoeleinden mogen en zullen gebruiken. Omdat uw werknemer hierdoor een voordeel heeft, moet een percentage van de cataloguswaarde van de auto als loon in natura in aanmerking worden genomen. Hierover worden loonheffingen ingehouden en afgedragen. Het bedrag dat bij het loon wordt geteld, is de zogenoemde bijtelling. Ook wanneer u de volledige kosten vergoedt van een privé auto, wordt dit voor de loonbelasting gezien als een ter beschikking gestelde auto waarover bijtelling moet worden gerekend.

 

Wanneer geen bijtelling auto van de zaak?

Indien met de auto van de zaak minder dan 500 kilometer per jaar privé gereden wordt, hoeft u geen bijtelling te betalen. De werknemer moet dan wel een rittenregistratie bijhouden of ander bewijs leveren. Voor elke rit die de werknemer met de auto maakt moet hij of zij aangeven hoeveel kilometer deze was en of deze zakelijk of privé was. Woon-werkverkeer wordt aangemerkt als zakelijk gebruik. Uw werknemer kan ook een ‘Verklaring geen privégebruik’ aanvragen. Indien achteraf blijkt dat de rittenadministratie niet klopt dan krijgt de werknemer een naheffingsaanslag. Dit betekent dat de werknemer de loonbelasting/premie volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en de bijdrage Zvw zelf moet betalen.

Ook risico voor ondernemer bij meer privégebruik

Indien u weet dat de werknemer de auto toch voor meer dan 500 kilometer privé gebruikt, kunt u geen beroep doen op de ‘Verklaring geen privégebruik’ en moet u alsnog de bijtelling verwerken. Weet u bijvoorbeeld dat de werknemer de auto gebruikt voor de vakantie naar Spanje doordat benzinebonnen worden gedeclareerd of er een bekeuring binnenkomt? Dan moet u de bijtelling gewoon voor het hele jaar toepassen. Anders riskeert u ook een naheffing en boetes.

Bijtelling auto van de zaak berekenen

De bijtelling berekent u door de fiscale cataloguswaarde te vermenigvuldigen met het bijtellingspercentage dat van toepassing is. Welk bijtellingspercentage u moet gebruiken, hangt af van de CO2-uitstoot van de auto en van de datum van de 1e toelating of 1e tenaamstelling van de auto. Dit bedrag wordt vervolgens als loon in natura bijgeteld in de loonadministratie van de werknemer en daarover wordt belasting betaald door de werknemer.

Tarieven bijtelling 2023

De komende jaren stimuleert de overheid het CO2-vrij rijden. Rijden in een auto zonder CO2-uitstoot kan voor u dus voordelig zijn. Dit beïnvloedt de bijtellingspercentages die gesteld zijn voor het jaar 2023. Het bedrag dat daadwerkelijk betaald moet worden aan bijtelling is mede afhankelijk van de CO2-uitstoot en de 1e tenaamstelling/1e toelating van de auto.

  • Het reguliere bijtellingspercentage is in 2023, net als in 2022, gesteld op 22%. Dit tarief geldt voor zakelijke leaseauto’s die CO2 uitstoten.
  • Het bijtellingspercentage voor elektrische leaseauto’s (of andere auto’s die geen CO2-uitstoot hebben) is, net als in 2022, 16%. Dit verlaagede percentage geldt voor auto’s op waterstof en voor auto’s die volledig worden aangedreven door geïntegreerde zonnecellen. De zonnecellen moeten een vermogen hebben van ten minste 1 kilowattpiek en de accu mag geen lood bevatten. Voor de andere auto’s zonder uitstoot geldt de 16% bijtelling tot een catalogusprijs van € 30.000. Over het meerdere geldt de bijtelling van 22%.
  • Voor een youngtimer bedraagt de bijtelling 35% over de dagwaarde van de auto. Een youngtimer is een personenauto die minimaal 15 jaar geleden voor het eerst in gebruik is genomen.

Voor auto’s met een 1e tenaamstelling of 1e toelating van vóór 2021, kunnen nog bepaalde kortingspercentages van toepassing zijn voor een lagere CO2 uitstoot.

Eigen bijdrage voor privégebruik auto van de zaak

U kunt ervoor kiezen om werknemers een eigen bijdrage te laten betalen voor privégebruik van de auto van de zaak. De eigen bijdrage wordt dan ingehouden op het nettoloon en mag afgetrokken worden van de bijtelling. Dit mag alleen wanneer de bijdrage bestemd is voor privégebruik en als u dit vooraf met uw werknemer afspreekt. Dit wordt normaal gesproken vastgelegd in bijvoorbeeld het autoreglement. De bijtelling kan niet negatief worden bij een hogere eigen bijdrage dan de bijtelling.

Bijtelling elektrische auto                 Wat is bijtelling

Rekenvoorbeeld bijtelling leaseauto

Een werknemer heeft een leaseauto van de zaak (benzine auto met bouwjaar 2021) ter beschikking gesteld gekregen met een cataloguswaarde van € 40.000. Omdat de werknemer meer dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden rijdt, moet de werknemer een bijtelling betalen.

U moet rekening houden met 22% bijtelling. De berekening die in dit geval voor de werknemer zou tellen is als volgt: 22% van € 40.000 is € 8.800 per jaar. Dit komt neer op € 733,33 per maand. U telt dit bedrag per loontijdvak op bij het loon. De bijtelling verhoogt het fiscale loon per loontijdvak en derhalve de te betalen loonbelasting. Stel dat u hier 42% belasting over moet betalen. Dan zijn de netto maandlasten van deze leaseauto 42% van € 733,33. Dus € 308 per maand. Dit komt neer op € 3.696 op jaarbasis.

De bijtelling bij een werknemer wordt verwerkt in de aangifte loonheffingen als loon in natura.

Bijtelling van een ondernemer anders?

De bijtelling is voor zowel werknemers als ondernemers die over een auto van de zaak beschikken van toepassing. De Belastingdienst maakt hier geen onderscheid tussen het rijden in een auto van de werkgever en het rijden in een auto van de eigen onderneming. Indien het aantal privé kilometers de 500 overschrijdt, moet u in beide gevallen de fiscale bijtelling te betalen.

Het enige verschil is dat de bijtelling bij werknemers bij de aangifte loonheffingen wordt geheven in de vorm van loon in natura terwijl de bijtelling bij ondernemers gewoon bij de winst wordt opgeteld.

Bestelauto van de zaak

Voor een bestelauto gelden soepele maar vaak complexe regelingen voor de bijtelling. Als de bestelauto ook privé wordt gebruikt, moet er in principe gewoon worden bijgeteld. Als privégebruik niet is toegestaan, moet u dit vastleggen en een verklaring aanvragen.

Heeft u een specifieke vraag over de bijtelling auto van de zaak of bestelauto van de zaak? Of loopt u tegen een uitdaging aan? Neem dan contact met ons op. Onze loonbelastingspecialisten hebben de kennis en expertise om u bij te staan en adviseren u graag over de mogelijkheden die bestaan rondom het ter beschikking stellen van een (bestel)auto van de zaak.

Hulp nodig bij de salarisadministratie?

Uiteraard kunnen we u ondersteunen met het verwerken van uw salarisadministratie. Met het handige pakket Nmbrs doet u uw salarisadministratie eenvoudig zelf online of doen wij dit voor u. Hoe wij met u samenwerken en hoe wij u ondersteunen, hangt af van uw wensen en behoeften en van de kennis en capaciteiten die in uw organisatie aanwezig zijn. Voor meer informatie, klik dan hier.

Bekijk ook onze fiscale expertise

U wilt optimaal gebruikmaken van alle mogelijkheden om uw belastingdruk te verminderen, binnen de fiscale wet- en regelgeving. Daarvoor bieden wij u een passend advies. We verdiepen ons in uw situatie, zowel zakelijk als privé. We bieden u bovendien een geïntegreerde dienstverlening. Zo werkt uw belastingadviseur altijd nauw samen met uw accountant. Maar ook met andere specialismen kan de samenwerking worden gezocht. Lees hier meer over onze fiscale expertise.