Expats

Voor werkgevers is het vaak om vele redenen interessant om werknemers tijdelijk over de grens te laten werken; zij voeren internationale projecten in het buitenland uit, zetten in diverse landen lokale vestigingen voor hun werkgever op en begeleiden kennisoverdracht tussen hun woonland en werkland. Werknemers die tijdelijk in een ander land werken worden expats genoemd. Vaak zijn er gunstige regelingen voor expats waardoor zij minder belasting betalen of bijvoorbeeld in hun thuisland verzekerd kunnen blijven.