Wanneer uw werknemer gedeeltelijk in het buitenland werkzaam is, kan dit leiden tot een salary split. Er moeten dan zowel in het woonland als in het werkland loonbelasting worden betaald. Wat zijn de gevolgen voor u als werkgever en voor de werknemer(s)?

 

BEKIJK HET HELE WHITEPAPER