Directeur-
grootaandeelhouder (dga)

Directeur-grootaandeelhouder (dga)

U heeft als ondernemer vast wel de term dga voorbij zien komen. Deze afkorting staat voor directeur-grootaandeelhouder. Niet iedere ondernemer is een dga. Het feit dat u eigenaar bent van een onderneming betekent ook niet automatisch dat u een dga bent. In grote lijnen werkt een dga voor een besloten vennootschap of naamloze vennootschap en bekleedt daarin veelal een hoge – zo niet de hoogste – functie. Een directeur-grootaandeelhouder houdt daarnaast ook aandelen in de vennootschap. De directeur-grootaandeelhouder is dus enerzijds werknemer en anderzijds aandeelhouder. Een dga kan zowel eigenaar zijn van een groot bedrijf als een klein bedrijf. Waar de wetgeving het begrip van dga ruimer hanteert, sluiten wij voor dit artikel aan bij de hierboven genoemde  definitie aan die gangbaar is in de praktijk.

 

Wat is een dga?

U kwalificeert als dga wanneer u ten minste 5% van de aandelen bezit in de vennootschap (NV of BV) waarvoor u werkzaam bent. De aard van de werkzaamheden of de functie bij de vennootschap is overigens niet van belang, maar doorgaans verricht de dga managementwerkzaamheden voor de vennootschap. De dga neemt beslissingen of verricht de werkzaamheden namens de vennootschap. Dit is anders dan bij een eenmanszaak of vennootschap onder firma. Dit zijn geen rechtspersonen, waardoor de (mede-)eigenaren en de onderneming als één en dezelfde worden gezien. De eigenaar van een eenmanszaak of vennootschap onder firma is daarmee geen dga.

 

Wat is het salaris van een dga?

Zoals eerder vermeld is de dga werknemer én aandeelhouder. In ruil daarvoor ontvangt de dga loon of dividenden van de vennootschap. Als dga heeft u in meer of mindere mate invloed op hoe hoog beide beloningen worden vastgesteld, afhankelijk van de mate van zeggenschap in de vennootschap. Aangezien inkomstenbelasting op dividenden pas wordt geheven zodra deze tot uitkering komen, bent u deze belasting niet verschuldigd als de winst(reserve) in uw onderneming blijft. Wanneer u uzelf  ook geen of een laag loon toekent, bent u  geen of weinig inkomstenbelasting verschuldigd. Om te zorgen dat er tóch belasting wordt bepaald geldt voor het loon van de dga de  gebruikelijkloonregeling die we hieronder uitleggen.

 

Gebruikelijk loon van de dga

Aan uw loon als dga zijn een aantal regels verbonden die bepalen wat het loon minimaal moet zijn. Het jaarsalaris is in 2023 ten minste 51.000 euro op basis van een fulltime-dienstverband. Er zijn soms situaties waardoor uw loon hoger moet zijn dan dit bedrag. Wanneer een werknemer in dienst is die een hoger loon heeft, moet uw loon daar bij aan te sluiten. Mocht een functie die als meest vergelijkbaar is aan te merken met die van u als dga, in de markt een nog hoger loon opleveren, dan geldt dit marktconforme salaris. In dit artikel vertellen we u meer over het gebruikelijk loon van de dga.

Arbeidsovereenkomst

Een dga is in dienstverband bij de vennootschap. Voor een ‘reguliere’ werknemer wordt over het algemeen een schriftelijke arbeidsovereenkomst gesloten. Dga’s zelf sluiten niet altijd een arbeidsovereenkomst met de vennootschap. In het artikel Arbeidsovereenkomst voor uzelf als dga. Doen of niet doen? Moore DRV (moore-drv.nl) vertellen wij u graag meer over of dit verstandig is.

 

Verzekeringen voor een dga

Werknemers zijn doorgaans verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Als zij langdurig (deels) arbeidsongeschikt raken, krijgen zij een uitkering om in hun levensonderhoud te voorzien. Een dga is echter in bepaalde gevallen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daardoor bent u als dga geen premies verschuldigd, maar de keerzijde is dat u ook geen recht op een uitkering heeft bij arbeidsongeschiktheid. Om dit risico in te dekken, kan u een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een verzekeraar afsluiten. De premies daarvoor kunt u aftrekken in uw inkomstenbelasting. Onze experts vertellen u graag meer over in welke (eventueel te creëren) omstandigheden u wel of niet verzekerd bent voor de werknemersverzekeringen.

 

Oudedagsvoorziening dga

Een dga valt niet (verplicht) onder een pensioenregeling. Hierdoor draagt de vennootschap geen pensioenpremies af voor de dga. Om toch een oudedagsvoorziening op te bouwen, kunt u als dga vrijwillig een lijfrenteverzekering afsluiten. Elk jaar worden premies betaald aan de verzekeraar die, tot een door de wetgeving bepaald maximum, aftrekbaar zijn in de inkomstenbelasting. Wanneer u de uitkeringen ontvangt, houdt de verzekeraar de verschuldigde loonheffing in. Onze adviseurs helpen u graag om u inzicht te geven in uw financiële planning.

 

Fiets en auto van de zaak

De vennootschap kan aan u als dga een auto en/of een fiets ter beschikking stellen. In dit artikel vertellen we alles wat u moet weten over de fiets van de zaak. Afhankelijk van meerdere factoren is een auto in de vennootschap fiscaal voordeliger dan een auto in privé. Wij adviseren u graag hierin.

 

Belastingadvies dga

Bij Moore DRV weten we dat een dga risico loopt om niet alleen op zakelijk niveau maar ook op persoonlijk vlak tegen fiscale vraagstukken aan te lopen. Wij helpen u hier graag mee. Zie hier hoe wij dga’s met belastingadvies bijstaan rondom privézaken.