Werkkostenregeling

Alles wat u aan uw werknemers verstrekt is loon. In de werkkostenregeling is geregeld welke vergoedingen en verstrekkingen u, onder voorwaarden, onbelast aan uw werknemers mag geven. Lees hier wat er onder de werkkostenregeling valt, wat de uitzonderingen zijn en hoe u optimaal de vrije ruimte van de werkkostenregeling benut.

 

Welke kosten vallen onder de werkkostenregeling

  • Reiskosten.
  • Het verstrekken van een telefoon, laptop of gereedschap.
  • Vergoedingen en verstrekking voor vitale medewerkers.
  • Het verstrekken van geschenken en organiseren van personeelsfeesten
  • Het geven van een paastraktatie of de aanschaf van planten voor op het bureau van uw werknemer.

 

Vrije ruimte in de werkkostenregeling

Onderdeel van de werkkostenregeling is dat u kort samengevat 1,2% (percentage 2019) van de loonsom onbelast aan uw werknemers mag besteden. We noemen dit de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Heeft u bijvoorbeeld een loonsom van € 500.000, dan mag u onder voorwaarden € 6.000 onbelast besteden. U mag het totale bedrag zelf onder uw werknemers verdelen. U moet daarbij wel rekening houden met gebruikelijkheid.

Alle vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers moeten dus, op een aantal uitdrukkelijk genoemde uitzonderingen na, worden opgeteld. Zijn de vergoedingen en verstrekkingen tezamen hoger dan de vrije ruimte, dan betaalt u over het meerdere 80% eindheffing. Onze belastingadviseurs helpen u graag om optimaal gebruik te maken van uw vrije ruimte.

 

Uitzonderingen in de werkkostenregeling

Gerichte vrijstellingen, intermediaire kosten en nihilwaarderingen tellen niet mee in de vrije ruimte. Denk hierbij aan de reiskosten ten bedrage van € 0,19 per km (gerichte vrijstelling), waskosten voor een auto van de zaak (intermediaire kosten) en consumpties op de werkplek (nihilwaardering).