Als ondernemer bent u waarschijnlijk ook af en toe onderweg. Zijn de kosten van uw maaltijden dan aftrekbaar? En zo ja, waar hangt dit vanaf? In dit artikel leggen we u uit wanneer een maaltijd wel of niet aftrekbaar is.

Zakelijke kosten of niet?

Of uw maaltijden aftrekbaar zijn, is afhankelijk van de vraag of de maaltijden zakelijk zijn. Fiscaal kunnen alleen zakelijke kosten in aftrek worden gebracht. Dit zijn de kosten die een onderneming maakt voor de zakelijke belangen van de onderneming. Zakelijke kosten zijn dus de kosten die binnen redelijke grenzen nodig zijn voor de uitoefening van de onderneming en die rechtstreeks op de onderneming betrekking hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval als er gegeten wordt met zakenrelaties om een offerte te bespreken. Maar het is vanzelfsprekend een groot grijs gebied.

Soms maakt u ook kosten die deels zakelijk en deels privé zijn: gemengde kosten. In dit artikel vertellen we u meer hoe het zit met het aftrekken van gemengde kosten.

Eigen verteer?

In een zaak voor het hof Den Haag ging het om een ondernemer die veel op locatie bij de klant werkte en in de buurt dan tijdelijk een ruimte huurde, zodat hij niet dagelijks op en neer hoefde te rijden. Op deze locaties ging de man ook uit eten en bracht deze kosten voor 80% ten laste van de winst. De inspecteur accepteerde dit echter niet.

Onzakelijke kosten

De rechters waren het met de inspecteur eens en vonden dat het hier kosten betrof die in de privésfeer lagen en daarom niet aftrekbaar waren. Als de ondernemer thuis zou overnachten zou hij ook moeten eten en dus ook kosten voor voedsel en drank maken. Dat hij ervoor koos om bij verblijf buitenshuis uit eten te gaan, was een persoonlijke keuze. Anders dan bij etentjes met relaties, was er geen sprake van een zakelijk belang en dus waren de kosten niet aftrekbaar.

Verschil tussen werknemer en dga

Dat er in vergelijkbare situaties voor werkgevers wel een mogelijkheid bestaat om dit soort etentjes onbelast te vergoeden, doet volgens het hof niet ter zake. Volgens het hof is een ondernemer nu eenmaal niet te vergelijken met een werknemer.

Let op! Omdat de dga fiscaal voor dit soort situaties als werknemer wordt aangemerkt, komt hij wel in aanmerking voor een onbelaste vergoeding voor maaltijden.

Overnachtingskosten wel aftrekbaar

Volgens het hof is ook niet van belang dat overnachtingskosten wel aftrekbaar zijn. Hieraan ligt namelijk een zakelijk motief ten grondslag en deze kosten zouden zich niet voordoen als de ondernemer vanuit huis zou werken.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur