Werkgeverschap

De wet verplicht ondernemers met personeel zich als ‘goed werkgever’ te gedragen. Hiervoor gelden een aantal principes: wees zorgvuldig, maak geen misbruik van uw positie, motiveer ingrijpende beslissingen, maak verwachtingen waar, behandel werknemers gelijk en zorg voor een behoorlijke verzekering. Vaak wordt goed werkgeverschap breder gezien. Zo wordt er van werkgevers verwacht dat zij bijvoorbeeld de duurzame inzetbaarheid van werknemers stimuleren, een passend salaris uitbetalen, de werk-privébalans ondersteunen en een veilige werkomgeving bieden.

Vragen aan experts

Senior HRM adviseur Ko Prinsen

Ko Prinsen RPP

Salarisadviseur
Vraag:

Wat is een personeelshandboek?

Een personeelshandboek is een document waarin álle afspraken, regels en omgangsnormen staan die binnen een organisatie van toepassing zijn en wordt ook wel het bedrijfsreglement genoemd. Van het verzuimprotocol tot de regeling voor overuren en de richtlijnen voor het gebruik van social media.

Lees meer over het belang van een personeelshandboek
Manager HRM Kim van de Kasteele

mr. Kim van de Kasteele

Manager HRM
Vraag:

Wat kunt u doen bij verlofopname zonder toestemming?

Heeft u met een gewichtige reden de verlofaanvraag van uw werknemer geweigerd maar komt uw werknemer niet opdagen? Dan kunt u spreken van een werkweigering vanuit werknemer. Bij werkweigering zijn er verschillende maatregelen die u als werkgever kunt nemen.

Lees hier welke maatregelen u kunt nemen