Stel uw werknemer vraagt verlof aan voor een week, maar u bent het hier niet mee eens en u weigert het verlof wegens gewichtige redenen. Vervolgens bespreekt u uw beslissing met de werknemer. Deze is het niet met uw beslissing eens en besluit om niet op te dagen en het verlof zonder toestemming te nemen. Wat kunt u dan doen als werkgever? Wij zetten het hier voor u uiteen.

Wat zijn de regels voor verlofaanvraag?

Wettelijk is bepaald dat je vakantie vaststelt in overeenstemming met de wensen van de werknemer. Maar u kunt zich als werkgever hiertegen verzetten zolang er sprake is van een gewichtige reden om te weigeren. Vaak staat zo een soort gelijke bepaling opgenomen in de arbeidsovereenkomst, het personeelsreglement of in de bedrijfsregels.

Er is sprake van een gewichtige redenen als bijvoorbeeld de continuïteit van het bedrijf in het geding komt of wanneer u een collectieve bedrijfsvakantie met uw werknemers heeft afgesproken in de arbeidsovereenkomst of in het personeelsreglement. Bent u het niet eens met het verlof verzoek van uw werknemer? Dan heeft u veertien dagen om daartegen schriftelijk bezwaar te maken. Doet u dit niet? Dan geldt ‘Wie zwijgt, stemt toe’ en wordt het gezien als een stilzwijgende toestemming. Daarmee is het een geldig verlof voor uw werknemer.

Neemt uw werknemer verlof zonder toestemming?

Heeft u met een gewichtige reden de verlofaanvraag van uw werknemer geweigerd maar komt uw werknemer niet opdagen? Dan kunt u spreken van een werkweigering vanuit werknemer. Bij werkweigering zijn er verschillende maatregelen die u als werkgever kunt nemen.

In het algemeen geldt de regel ‘Geen arbeid, Geen loon’, wat inhoudt dat u als werkgever het loon van de werknemer kan inhouden. Bij werkweigering bent u geoorloofd als u dit toepast. Komt de continuïteit van uw bedrijf zodanig in gevaar op het moment dat de werknemer zonder toestemming wegblijft? Dan kunt u hem of haar op staande voet ontslaan.

Let op! Houdt in uw achterhoofd dat u als werkgever de taak heeft om uw werknemers zo goed mogelijk te informeren over de gevolgen van bepaalde acties. Zo heeft u dus de taak om uw werknemer te wijzen op de gevolgen wanneer hij of zij zonder toestemming op vakantie gaat.

Tip voor werkgevers

Het is verstandig om in de arbeidsovereenkomst vast te leggen dat uw werknemer verlof schriftelijk moet aan vragen en dat u schriftelijk toestemming moet verlenen. Bovendien kunt u hierbij de consequenties van het niet naleven van deze procedure opnemen. U zou dit ook op kunnen nemen in het geldende personeelsreglement/bedrijfsregels die aanwezig zijn binnen uw organisatie en daarnaar kunnen verwijzen in de arbeidsovereenkomst. U moet in dit geval wel op letten dat uw werknemer een exemplaar ontvangt van het personeelsreglement/bedrijfsregels.

Geschreven door:

Manager HRM Kim van de Kasteele

mr. Kim van de Kasteele

Manager HRM