Arbeidsrecht

Arbeidsrecht regelt de juridische verhoudingen tussen een werkgever en een werknemer. Wanneer er sprake is van een arbeidsrelatie tussen een werknemer en een werkgever, dan is het arbeidsrecht van toepassing. In het arbeidsrecht staan regels over bijvoorbeeld het loon, de duur van de arbeidsovereenkomst, de opzegtermijn en de ontslagregels. De belangrijkste regels van het arbeidsrecht staan opgenomen in het Burgerlijk Wetboek.