Salarisadministratie

Als u personeel in dienst hebt, moet u een salarisadministratie bijhouden. Zo heeft de Belastingdienst inzicht in de gegevens over de medewerkers en loonbetalingen. De salarisadministratie moet worden gedaan volgens actuele regelingen en cao’s. Een goede salarisadministratie geeft inzicht in de correcte afdracht van premies en belastingen.