Gemengde kosten zijn in 2023 tot een vast bedrag van € 5.100 (in 2022 bedroeg dit € 4.800) niet aftrekbaar van de winst. Naast het vaste bedrag van € 5.100 kunt u ook kiezen voor een wettelijk vastgesteld percentage. Het is afhankelijk van de door u gemaakte gemengde kosten, wat voor u het meest voordelig is.

Wat zijn gemengde kosten?

‘Gemengde kosten’ is een fiscale benaming voor kosten die naast een zakelijk ook een privé-element bevatten. Vanwege dit privé-element zijn deze kosten deels niet aftrekbaar.

Voorbeelden

Onder gemengde kosten vallen onder andere de kosten van voedsel, drank en genotmiddelen, de kosten van representatie inclusief recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak en de kosten van congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke.

Aftrek beperkt tot 80% of 73,5%

In plaats van het vaste bedrag, kunt u ook kiezen om een wettelijk vastgesteld percentage niet in aftrek te brengen. De aftrek van deze kosten is in beginsel beperkt tot 80% voor ondernemers in de inkomstenbelasting (20% aftrekbeperking) en tot 73,5% voor ondernemingen in de vennootschapsbelasting (26,5% aftrekbeperking), zoals bv’s.

Vast bedrag of percentage?

Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting en geeft u gedurende het jaar meer uit aan gemengde kosten dan €25.500, kies dan voor het vaste bedrag. Als van de gemengde kosten namelijk 20% niet aftrekbaar is, is dit gelijk aan het vaste bedrag van € 5.100. U kiest dus het laagste bedrag aan niet aftrekbare gemengde kosten!

 

Let op! Ook de werkkostenregeling kan hierbij een rol spelen. Als onder de loonkosten gemengde kosten vallen, dan kunnen ook deze kosten een aftrekbeperking hebben van 20% (of 26,5%). Tenzij de gemengde kosten worden aangemerkt als eindheffingsbestanddeel in de werkkostenregeling. Dit is dan feitelijk loon en voor loonkosten geldt geen aftrekbeperking.

Loonsom soms bepalend voor bv’s

Ondernemingen in de vennootschapsbelasting kunnen 26,5% van de gemengde kosten niet ten laste van de winst brengen. U kunt ook kiezen voor een vast bedrag. Dit bedraagt € 5.100 of 0,4% van de loonsom als dit hoger is. Dit is het geval bij een loonsom van meer dan € 1.275.000.

Let op! Dit betekent dat voor bedrijven in de vennootschapsbelasting met een loonsom van meer dan € 1.275000 het vaste bedrag hoger ligt dan € 5.100 (€ 1.275.000 x 0,4% = € 5.100).

Voorbeeld: een bv heeft een loonsom van € 1.500.000. Het vaste bedrag voor de berekening van de niet-aftrekbare kosten bedraagt dan 0,4% X € 1.500.000= € 6.000. Dit betekent dat de bv beter voor dit vaste bedrag kan kiezen als de gemengde kosten in 2023 meer dan € 22.641 bedragen (26,5% X € 22.641 + € 6.000).

Geschreven door:

Partner en fiscaal jurist Marielle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur