Gemengde kosten zijn in 2022 tot een vast bedrag van € 4.800 (in 2021 bedroeg dit € 4.700) niet aftrekbaar van de winst. Naast het vaste bedrag van € 4.800 kunt u ook kiezen voor een wettelijk vastgesteld percentage. Het is afhankelijk van de door u gemaakte gemengde kosten, wat voor u het meest voordelig is.

Wat zijn gemengde kosten?

‘Gemengde kosten’ is een fiscale benaming voor kosten die naast een zakelijk ook een privé-element bevatten. Vanwege dit privé-element zijn deze kosten deels niet aftrekbaar.

Voorbeelden

Onder gemengde kosten vallen onder andere de kosten van voedsel, drank en genotmiddelen, de kosten van representatie inclusief recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak en de kosten van congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke.

Aftrek beperkt tot 80% of 73,5%

In plaats van het vaste bedrag, kunt u ook kiezen om een wettelijk vastgesteld percentage niet in aftrek te brengen. De aftrek van deze kosten is in beginsel beperkt tot 80% voor ondernemers in de inkomstenbelasting (20% aftrekbeperking) en tot 73,5% voor ondernemingen in de vennootschapsbelasting (26,5% aftrekbeperking), zoals bv’s.

Vast bedrag of percentage?

Bent u ondernemer in de inkomstenbelasting en geeft u gedurende het jaar meer uit aan gemengde kosten dan €24.000, kies dan voor het vaste bedrag. Als van de gemengde kosten namelijk 20% niet aftrekbaar is, is dit gelijk aan het vaste bedrag van € 4.800. U kiest dus het laagste bedrag aan niet aftrekbare gemengde kosten!

Let op! Ook de werkkostenregeling kan hierbij een rol spelen. Als onder de loonkosten gemengde kosten vallen, dan kunnen ook deze kosten een aftrekbeperking hebben van 20% (of 26,5%). Tenzij de gemengde kosten worden aangemerkt als eindheffingsbestanddeel in de werkkostenregeling. Dit is dan feitelijk loon en voor loonkosten geldt geen aftrekbeperking.

Loonsom soms bepalend voor bv’s

Bij de vennootschapsbelasting kunt u ook kiezen uit het vaste bedrag of het wettelijk vastgesteld percentage (dus 73,5%). Maar als 0,4% van de fiscale loonsom binnen de onderneming hoger is dan € 4.800 dan is dat bedrag niet aftrekbaar.

Let op! Dit betekent dat voor bedrijven in de vennootschapsbelasting met een loonsom van meer dan € 1.200.000 het vaste bedrag hoger ligt dan € 4.800 (€ 1.200.000 x 0,4% = € 4.800).

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur