Inkomstenbelasting (ib)

Over uw inkomsten moet u belasting betalen. Het bedrag dat u moet betalen aan inkomstenbelasting hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen. Er zijn drie boxen binnen de inkomstenbelasting. In box 1 betaalt u over de inkomsten die u heeft behaald uit werk en woning. Met box 2 krijgt u te maken als u meer dan 5% van de aandelen bezit in een bv en box 3 komt aan de orde als u vermogen zoals spaarrekeningen en een tweede woning bezit. Bij de drie boxen uit de inkomstenbelasting horen ook verschillende tarieven.