Als u in een auto van de zaak rijdt, dan heeft u met bijtelling te maken. Wilt u die voorkomen? Dan moet u het privégebruik van de auto beperken tot maximaal 500 kilometers per jaar. Maakt u een vakantietrip gecombineerd met een zakelijk karakter? Dan is het wellicht onduidelijk of de kilometers onder privé of zakelijk vallen. In dit artikel zetten wij dit voor u uiteen.

Zakelijke wintersport met de auto van de zaak?

In het verleden heeft de rechter zich uitgesproken over de vraag hoe we om moeten gaan met een rit die deels zakelijk, deels privé is. In de betreffende zaak gebruikte de werknemer de auto van de zaak voor een rit naar de bergen voor wintersport, maar had tijdens die vakantie ook een zakelijk bezoek afgelegd. Wat speelde er?

Ook een fabrieksbezoek

In de betreffende zaak was de dga van een bedrijf met zijn gezin en met de auto van de zaak naar Italië gereden voor een weekje wintersport. Tijdens deze vakantie had de dga een bezoek gebracht aan een fabriek waar zijn bv een slijpmachine had besteld. Deze fabriek lag 325 kilometer van het vakantieadres af. De vraag was hoeveel kilometers er als zakelijk en hoeveel er als privé moesten worden aangemerkt.

Wat is het hoofddoel van de autoritten?

Het Hof Amsterdam concludeerde dat er in deze zaak zowel een zakelijk als een privédoel aan de ritten ten grondslag lagen. Volgens het Hof kon noch het zakelijke doel, noch het privédoel als hoofddoel worden aangemerkt. Wanneer dit het geval is worden dergelijke autoritten slechts als zakelijk bestempeld als ze door een ‘vergelijkbaar persoon’ zouden zijn gemaakt die niet in dienst is bij de bv, of als de autorit minder kilometer is.

Let op! Voor wat betreft de vergelijkbaarheid van de persoon wordt gekeken naar inkomen, vermogen en gezin.

Toch bijtelling betalen: wintersport is gemeengoed

Volgens het Hof zijn wintersportvakanties inmiddels gemeengoed geworden. Vergelijkbare personen met de dga zouden dergelijke ritten ook hebben kunnen maken. De autoritten werden daarom als privé aangemerkt. Daardoor stegen de privékilometers boven de 500, waardoor er bijtelling van toepassing was en de vakantie achteraf onverwachts duurder uitviel.

Geschreven door:

Partner en fiscaal jurist Marielle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur