Aandeelhouders met een zogeheten ‘aanmerkelijk belang’, zoals dga’s, krijgen vanaf 2024 te maken met twee tarieven voor hun inkomsten in box 2. Nu is dat nog één tarief van 26,9%. Dit voorstel maakt onderdeel uit van de Voorjaarsnota die het kabinet 20 mei 2022 presenteerde.

Belastingheffing in Box 2

In box 2 wordt belasting geheven over inkomsten uit een aanmerkelijk belang. Van een aanmerkelijk belang is sprake als u minstens 5% van de aandelen in een bepaalde rechtspersoon bezit. Meestal betreft dit een bv. De inkomsten kunnen bestaan uit dividend of uit de voor- en nadelen bij verkoop van de aandelen.

Naar getrapte tarieven

Het tarief in box 2 bedraagt nu 26,9%. Volgens het kabinetsvoorstel wordt dit vanaf 2024 een tarief van 26% voor inkomsten tot € 67.000 en een tarief van 29,5% over het bedrag daarboven.
Dit betekent dus een verlaging van het tarief met 0,9%-punt en respectievelijk een verhoging met 2,6%-punt.

Verhoging opbrengst box 2 verwacht

Het kabinet schat in dat dit voorstel jaarlijks € 70 miljoen oplevert. Omdat dga’s naar verwachting op de maatregel zullen anticiperen, zal dit effect naar verwachting al vanaf 2023 optreden. Het oppotten van winsten in de bv blijft een pijnpunt voor het kabinet.

Voor- of nadelig voor u als aandeelhouder

Of het voorstel per saldo voor- of nadelig voor een dga uitpakt, hangt af van de omvang van de uitgedeelde winst. Tot € 67.000 treedt een voordeel op, daarna een nadeel.

In ieder geval zal het voorstel dga’s stimuleren om vaker dan nu winsten gespreid op te nemen. Met een uitkering tot een bedrag van € 67.000 jaarlijks, bespaar je 3,5%-punt (€ 2.345) aan belasting.

Let op! Het voorstel moet nog door het parlement worden goedgekeurd en is dus nog niet zeker.

Geschreven door:

Belastingadviseur Mariëlle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur