Het kabinet maakte recent in de Voorjaarsnota een aantal wijzigingen met betrekking tot zonnepanelen bekend. Zo zal de zogeheten salderingsregeling op een later moment worden afgebouwd en gaat de btw op zonnepanelen bij woningen naar nul. Verder is meer zon op daken en andere objecten een van de speerpunten van het beleid van het kabinet. In dit artikel zetten we deze wijzigingen voor u uiteen.

Afbouw salderingsregeling uitgesteld naar 1 januari 2025

De salderingsregeling stelt kleinverbruikers in staat om de stroom die ze met hun zonnepanelen opwekken en terug leveren aan het elektriciteitsnet, af te trekken (te salderen dus) van hun energieverbruik. Daarbij geldt hetzelfde tarief van de energieleverancier voor ingevoerde stroom als voor afgenomen stroom. Per saldo betalen kleinverbruikers door deze regeling geen energiebelasting, Opslag Duurzame Energie (ODE) en btw voor het ‘gesaldeerde’ energieverbruik. Het was de bedoeling dat deze regeling vanaf 1 januari 2023 geleidelijk zou worden afgebouwd tot en met 2030. In de Voorjaarsnota is echter bekendgemaakt dat de afbouw pas op 1 januari 2025 start. De einddatum blijft wel op 2030 staan.

Let op! De latere ingang van de afbouw wordt in 2025 helaas wel ingehaald. In plaats van de oorspronkelijk voorgestelde 73% die in 2025 nog te salderen zou zijn, is nu 63% voorgesteld.

Tip! Vanaf 2031 ontvangt de zonnepaneeleigenaar alleen nog een vergoeding van de energieleverancier voor de terug geleverde elektriciteit. De energieleverancier is wel verplicht om elke kleinverbruiker een redelijke vergoeding te betalen.

Afbouwpercentage2022202320242025202620272028202920302031
Oud voorstel100%91%82%73%64%55%46%37%28%0%
Voorjaarsnota100%100%100%64%64%55%46%37%28%0%

Btw-nultarief op zonnepanelen

De btw op zonnepanelen gaat vanaf 2023 van 21% naar 0%. Dit was al eerder aangekondigd en is in de Voorjaarsnota bevestigd. Het gaat daarbij om zonnepanelen op en in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Dit betekent dat over deze zonnepanelen dan geen btw meer berekend hoeft te worden. De precieze uitwerking van deze maatregel is overigens nog niet bekend.

Meer zon op daken en andere objecten

Het kabinet zet in op grootschalige installatie van zonnepanelen op daken en andere objecten en onderzoekt daarvoor meerdere maatregelen. Onlangs stuurde Minister Jetten aan de Tweede Kamer hierover een brief met de speerpunten en randvoorwaarden voor het beleid.

Een van de aangekondigde maatregelen is een verplichting om vanaf 2025 te beschikken over een dakconstructie die zonnepanelen kan dragen. Deze verplichting gaat gelden voor alle nieuwe bedrijfspanden met een oppervlakte groter dan 250 vierkante meter. Onderzocht wordt nog of de regels voor nieuwe kleinere bedrijfspanden of woningen ook aangescherpt worden. Verder onderzoekt het kabinet of financiering vanuit het Klimaatfonds mogelijk is voor het vergoeden van constructieve aanpassingen aan bestaande daken om deze geschikt te maken voor zonnepanelen of het toepassen van lichtgewicht zonnepanelen.

Tip! Voor nadere details van deze en andere aangekondigde maatregelen wordt verwezen naar de zonnebrief.

Let op! De hiervoor besproken maatregelen betreffen nog slechts plannen die eerst nog in wetsvoorstellen moeten worden opgenomen. Daarna moeten de Tweede en Eerste Kamer nog akkoord gaan.

Geschreven door:

Partner en fiscaal jurist Marielle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur