Het ziekmelden van een werknemer: een vervelende gebeurtenis voor zowel de werkgever als de werknemer. Maar wat doet u als uw werknemer zich regelmatig voor een paar dagen ziekmeldt na bijvoorbeeld het weekend of na feestdagen? Dit kan namelijk een flinke impact hebben op uw bedrijf en voor irritatie zorgen bij u en uw andere werknemers! In dit artikel zetten wij uiteen hoe u als werkgever dit probleem kunt oplossen.

Inzicht in kortdurend ziekteverzuim met verzuimcijfers

Wilt u als werkgever kortdurend verzuim oplossen?  Dan is het verstandig om de verzuimcijfers in kaart te brengen. In verzuimregistratiesystemen kunt u zien of een werknemer afwijkt van andere werknemers en of er een patroon is in het ziekmelden. Vervolgens zou u in overleg kunnen gaan met de leidinggevende van de specifieke werknemer. Vraag bijvoorbeeld naar hoe het binnen het team gaat en of de leidinggevende misschien meer weet over de redenen voor de ziekmeldingen.

Kortdurend ziekteverzuim oplossen door middel van verzuimgesprek

De volgende stap die u kunt zetten, is het voeren van een gesprek met uw werknemer. Tijdens dit gesprek probeert u erachter te komen wat er met de werknemer aan de hand is. Is de werknemer echt ziek of spelen er andere dingen waardoor de werknemer zich vaak ziekmeldt? Vraag bijvoorbeeld waar u mee kan helpen waardoor het ziekteverzuim minder wordt.

Een goede vraag om uit te zoeken wat er bij uw werknemer speelt is bijvoorbeeld: “Zijn er naast medische oorzaken ook nog andere dingen die opgelost of verbeterd kunnen worden zodat je weer aan het werk kunt?”

Het is belangrijk dat u uw werknemer confronteert met de verzuimcijfers en de afwijking ten opzichte van uw andere werknemers. Laat ook zeker het patroon van de ziekmeldingen zien. Leg uit dat door dit verzuim er steeds meer druk op andere werknemers komt en dat klanten minder goed geholpen worden. Werknemers denken namelijk vaak niet aan deze gevolgen wanneer zij zich ziekmelden.

Let op! Tijdens het gesprek mag u niet vragen naar de redenen van het ziekteverzuim. Stel dan ook bijvoorbeeld geen medische vragen, dit is de taak van de bedrijfsarts. Kijk daarnaast uit dat u niet te opdringerige vragen stelt.

Oplossing zoeken voor ziekteverzuim

Na het verzuimgesprek is het belangrijk dat er gezocht wordt naar een oplossing voor beide partijen. Hierbij is het van belang dat u samen met uw werknemer op zoek gaat naar de oplossing om het ziekteverzuim terug te dringen. Kijk op welke vlakken u uw werknemer kunt helpen en ondersteunen. Attendeer hem of haar er op dat mogelijke problemen te allen tijde besproken kunnen worden met de bedrijfsarts.

Mag u de werknemer ontslaan vanwege ziekteverzuim?

Meldt uw werknemer zich vaak ziek? Dan kan dit een gegronde reden zijn voor ontslag. De rechter neemt dit alleen niet zomaar aan. Er moet sprake zijn van ‘veelvuldig ziekteverzuim dat onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering’,  en dit is in de praktijk vaak lastig om te bewijzen.

Let op! Er moet hierbij wel sprake zijn van een werknemer die langdurig ziek is of een werknemer die vaak ziek is. Zit er een periode van 4 weken of langer tussen de ziekmeldingen? Dan is er sprake van een werknemer die vaak ziek is. Het ontslag gaat dan via de rechter zoals hierboven beschreven. Wanneer een werknemer langdurig ziek is (dus zonder tussenpozen) dan gaat het ontslag via het UWV.

Hoe kunt u verzuim voorkomen?

Een preventief verzuimbeleid kan helpen bij het voorkomen van veel ziekteverzuim. Het zorgen voor goede werkomstandigheden en een goede sfeer op de werkvloer zijn belangrijke elementen om ziekteverzuim tegen te gaan.  Maar er zijn nog meer maatregelen die u kunt nemen om ziekteverzuim te verminderen.

Denk bijvoorbeeld aan het volgende tips:

  • Zorg voor een inzichtelijk verzuimprotocol. Wij kunnen u hierbij helpen.
  • Zorg dat uw regels rondom ziekmelden duidelijk zijn voor uw werknemers.
  • U kunt de drempel van het ziekmelden verhogen door bijvoorbeeld af te spreken dat ziekmeldingen telefonisch via de leidinggevende geregeld moeten worden. De drempel voor het ziekmelden ligt dan een stuk hoger dan bij ziekmelden via een e-mail of een berichtje via WhatsApp.
  • U kunt een ‘medisch team’ samenstellen die onder andere de verzuimcijfers bijhoudt en met oplossingen komt om het ziekteverzuim zo veel mogelijk te beperken.
  • Het geven van de mogelijkheid tot flexibel werken kan veel verzuim tegengaan. Denk hierbij aan een volledige thuiswerk dag of de werknemers zelf – binnen grenzen – hun werktijden laten bepalen.

Geschreven door:

Manager HRM Kim van de Kasteele

mr. Kim van de Kasteele

Manager HRM