Arbeidsjuridisch advies

Voorkom arbeidsconflicten

Wanneer u afspraken met uw werknemer maakt, denkt u dat alles geregeld is. In de praktijk blijkt dit helaas regelmatig anders te zijn, waardoor er bijvoorbeeld een arbeidsconflict kan ontstaan. Vaak kunt u deze situatie voorkomen door duidelijke afspraken vooraf schriftelijk vast te leggen. De HRM adviseurs van Moore DRV kunnen u hierbij helpen. Zij kunnen voor u alle benodigde documenten opstellen, of als u dit liever zelf doet deze controleren. Door vooraf de afspraken duidelijk en helder in een overeenkomst vast te leggen, maakt u de kans op een arbeidsconflict in de toekomst kleiner.

Moore DRV verzorgt jaarlijks ruim

1.500 Arbeidsovereenkomsten
300 Vaststellingsovereenkomsten
288.000 Loonstroken
49.000 Aangiftes loonheffing

Wij ondersteunen u graag bij:

 • Het opstellen of controleren van arbeidsovereenkomsten.
 • Het opstellen of controleren van reglementen zoals een personeelshandboek, ziekteverzuimprotocol en leaseovereenkomsten.
 • Advies over CAO's en afspraken.
 • Het oprichten van een ondernemingsraad.
 • Het opstellen van een arbobeleid of RI&E of advies rondom het voldoen aan de Arbowet.
 • Advies over ontslag of arbeidsconflicten.

Arbeidsovereenkomsten

Wat voor soort arbeidsovereenkomsten kunt u uw werknemer het beste aanbieden? Dat is van verschillende factoren afhankelijk. De HRM adviseurs van Moore DRV kunnen u advies geven welke arbeidsovereenkomst in uw situatie het beste past. Lees hier meer over het opstellen of screenen van arbeidsovereenkomsten en waar u op moet letten.

 

Reglementen

Naast een arbeidsovereenkomst kunnen aanvullende overeenkomsten of reglementen noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan de volgende reglementen:

 • Personeelshandboek of huishoudelijk reglement, waarin u de afspraken die binnen uw onderneming gelden vastlegt.
 • Ziekteverzuimprotocol: hierin legt u vast hoe een werknemer zich ziek moet melden en wat de regels tijdens ziekte zijn.
 • Gebruikersovereenkomsten voor dat wat u aan uw werknemer beschikbaar stelt, bijvoorbeeld voor een auto, fiets, mobiele apparatuur etc.
 • Bonus- of winstdelingsregeling.

Onze HRM adviseurs kunnen de verschillende reglementen in overleg met u opstellen. Heeft u deze al zelf opgesteld, of wilt u een update van uw huidige reglementen? Dan kunnen zij deze goed doornemen, actualiseren en met u overleggen over aanpassingen.

 

Overige overeenkomsten

Naast de bekende arbeidsovereenkomsten en de diverse reglementen kunnen in uw onderneming ook andere overeenkomsten van toepassing zijn. Denk hierbij aan:

 • Een detacheringsovereenkomst, voor het detacheren van werknemers.
 • Een overeenkomst van opdracht met een zzp’er.
 • Een overeenkomst voor een statutair directeur of dga.

Zo zijn er meerdere overeenkomsten waarbij uw HRM adviseur advies kan geven, maar ook de overeenkomst kan opstellen.

 

CAO

Bent u er niet zeker van of er een CAO geldt voor uw bedrijf of welke CAO op uw bedrijf van toepassing is? Of zijn uw werkzaamheden dermate gewijzigd waardoor u twijfelt of u nog wel onder uw huidige CAO moet vallen? Neem dan eens contact op met een van onze salaris- of HRM adviseurs. Ook met vragen over uw huidige CAO kunt u hen benaderen.

 

Ondernemingsraad

Heeft u meer dan 50 werknemers in dienst? Dan bent u verplicht een ondernemingsraad te hebben. Onze HRM adviseurs kunnen samen met u bekijken of u een ondernemingsraad moet opstarten en hoe u dit het beste kan doen.

Heeft u nog geen 50 werknemers in dienst, maar wel meer dan 10? Dan kan het zijn dat u een personeelsvertegenwoordiging moet instellen. Dit is afhankelijk van de vraag van uw werknemers, maar ook van de CAO waar u mogelijk onder valt. Wij helpen dit graag voor u uitzoeken.

 

Arbowet

U bent als werkgever verplicht om zorg te dragen voor een veilige en gezonde werkplek. De verplichtingen zijn opgenomen in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregelingen. In een arbobeleid legt u vast welk beleid u binnen uw bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Door een goed arbobeleid op te stellen beperkt u de gezondheidsrisico’s, vermindert u het ziekteverzuim en bevordert u de re-integratie bij ziekte.

Onderdelen van het arbobeleid zijn onder andere:

 • De risico inventarisatie en evaluatie (RI&E): heeft u deze niet dan kan bij controle de boete hoog oplopen.
 • Arbodienst of bedrijfsarts: u bent verplicht minimaal een basis abonnement afgesloten te hebben.
 • Preventiemedewerker: u bent verplicht minimaal één preventiemedewerker aan te wijzen. Deze helpt mee aan gezond en veilig werken binnen uw bedrijf en dient als brug tussen werkgever en werknemers.
 • Bedrijfshulpverlener (BHV-er): er moet altijd minimaal één BHV-er aanwezig zijn op het werk.

Onze HRM adviseurs kunnen u op alle bovengenoemde punten ondersteunen, of helpen bij het opstellen van uw arbobeleid of RI&E. Zij weten precies wat er voor uw situatie verplicht en nodig is, en helpen u dit op passende wijze te vervullen.

 

Ontslag

Soms is het noodzakelijk om een arbeidsovereenkomst met uw werknemer te beëindigen, om welke reden dan ook. Wanneer u als werkgever besluit om een arbeidsovereenkomst te beëindigen, moet u diverse arbeidsrechtelijke zaken regelen. Zo moeten er duidelijke afspraken met de werknemer gemaakt worden en de afspraken moeten schriftelijk vastgelegd worden in een beëindigingsovereenkomst. Daarnaast moeten de overige werknemers geïnformeerd worden en kan het voeren van een exitgesprek verhelderend werken.

Het kan noodzakelijk zijn de arbeidsovereenkomst via de UWV procedure te beëindigen. In dat geval moet aan bepaalde eisen worden voldaan om een ontslagvergunning te verkrijgen. Onze HRM adviseurs bieden begeleiding in het hele ontslagproces. U wilt natuurlijk op gepaste wijze afscheid nemen van uw werknemers. Wij kunnen u bij deze zaken adviseren en indien gewenst volledig ontzorgen zodat dit soepel en correct verloopt.

Meer weten over arbeidsjuridisch advies?

Er zijn veel arbeidsjuridische vraagstukken waar kennis van de regels belangrijk is. Heeft u arbeidsjuridische vraagstukken waar advies of kennis gewenst is? Stel deze dan aan onze HRM adviseurs, zij kunnen u bij alle arbeidsrechtelijke vragen begeleiden.

mr. Kim van de Kasteele

Manager HRM

Contactformulier

 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *