Wilt u in de toekomst uw bedrijf overdragen? Begin dan bijtijds met de voorbereiding en houd de fiscale gevolgen van de bedrijfsoverdracht in acht. In dit artikel zetten we uiteen waarop u moet letten.

Verkoopplannen? Begin op tijd!

Overweegt u om uw bedrijf in de komende vijf jaar over te dragen of te verkopen? Het verkoopklaar maken van een onderneming neemt meerdere jaren in beslag en is een uitermate complexe aangelegenheid. Een bedrijfsoverdracht verloopt van begin tot eind ongeveer in de acht onderstaande fasen:

 1. Wensen in kaart brengen
 2. De voorbereiding
 3. Verkoopklaar maken
 4. Waardebepaling
 5. Prijsbepaling
 6. Geschikte koper zoeken
 7. Onderhandelingsfase
 8. Verkoop

In dit artikel hebben we de acht fasen van bedrijfsoverdracht en de daarbij te nemen stappen uiteen gezet. Het is dus belangrijk om op tijd een toekomstige bedrijfsoverdracht voor te bereiden.

Fiscale gevolgen van een bedrijfsoverdracht

Bij een bedrijfsoverdracht krijgt u altijd te maken met de fiscus. Daarbij maakt het verschil of het gaat om bijvoorbeeld de overdracht van een eenmanszaak of van een BV. Vaak zal er moeten worden afgerekend, maar dat hoeft niet altijd. Er is namelijk een aantal ‘verzachtende regelingen’. De belangrijkste zetten wij voor u op een rij:

 • De inkomstenbelasting kent onder andere een doorschuiffaciliteit bij de overdracht van een eenmanszaak of een aandeel in een vennootschap onder firma. Als aan de voorwaarden wordt voldaan, hoeft niet te worden afgerekend met de fiscus en gaan de fiscale claims over op de koper.
 • De inbreng van een onderneming in een BV tegen uitreiking van aandelen kan geruisloos plaatsvinden.
 • Voor de aanmerkelijkbelanghouder is er een doorschuiffaciliteit, bijvoorbeeld bij een aandelenfusie of juridische splitsing.
 • Ook de vennootschapsbelasting kent een aantal doorschuiffaciliteiten, zoals de bedrijfsfusiefaciliteit.
 • Vanaf 2010 is er een doorschuiffaciliteit in de inkomstenbelasting bij schenking van aanmerkelijkbelangaandelen. Ook bij vererving van aanmerkelijkbelangaandelen is er een doorschuiffaciliteit.
 • De Successiewet kent de bedrijfsopvolgingsregeling. Een verkrijging van ondernemingsvermogen of aandelen in een bv is voor 100% voorwaardelijk vrijgesteld van erf- of schenkbelasting als de waarde van de objectieve onderneming niet groter is dan € 1.084.851 (2019). Is de onderneming meer waard? Dan geldt een voorwaardelijke vrijstelling van 83% over het meerdere.

Geschreven door:

Martin de Jong

Partner en adviseur corporate finance