Per 1 januari 2023 is DAC7 in werking getreden. Dit is een nieuwe Europese richtlijn die de fiscale transparantie in de digitale economie moet verbeteren. Digitale platformen worden door toepassing van deze richtlijn verplicht om gegevens van hun verkopers te verzamelen en te verstrekken aan de Belastingdienst. Biedt u een platform aan waarop verkopers actief zijn? Dan is het van belang om nu actie te ondernemen. In dit artikel zetten wij alles wat u moet weten over de nieuwe richtlijn voor u uiteen.

Digitale platformen onder DAC7

Op digitale platformen kunnen verkopers hun producten en diensten digitaal verkopen. Bekende voorbeelden voor producten zijn natuurlijk Marktplaatsen AirBnB en voor diensten kunt u denken aan Uber en Thuisbezorgd. Maar ook andere platformen kunnen onder de richtlijn vallen. Wanneer u als platformexploitant producten en/of diensten aanbiedt die u niet zelf levert, valt u mogelijk onder de verplichting.

U kunt ook denken aan kleinere ondernemingen zoals een vakantiepark met website waarop naast het eigen aanbod ook particuliere eigenaren hun vakantiehuis te huur kunnen aanbieden. Of een webwinkel of website waarop ook particulieren hun goederen in consignatie te koop aanbieden.

Let op! Het gaat dus om het samenbrengen van vraag en aanbod. Bovendien moeten de verkopers ‘derden’ zijn zoals dat heet, dat wil zeggen niet het platform zelf of medewerkers van het platform. Webwinkels of apps die alleen eigen producten verkopen, vallen bijvoorbeeld niet onder de nieuwe wetgeving.

Voor welke digitale platformexploitanten geldt DAC7?

DAC7 definieert een platform als elke vorm van software, website of andersoortige mogelijkheid die verkopers in staat stelt om activiteiten aan te bieden aan de gebruikers van het platform. De activiteiten die onder de reikwijdte van DAC7 vallen zijn:

  • De verhuur van onroerend goed.
  • Het verrichten van persoonlijke diensten, zoals (maaltijd)bezorgdiensten of chauffeursdiensten.
  • De verkoop van goederen.
  • De verhuur van vervoer/voertuigen.
  • Beleggingsdiensten (crowdfunding).

Welke informatie moet u voor DAC7 verzamelen?

Als platformexploitant moet u meerdere gegevens over de verkopers verzamelen. De van belang zijnde gegevens over de verkoper zijn onder andere:

  • De totale tegenprestatie die aan de verkoper is betaald.
  • (Voor- en achter)naam.
  • Adres.
  • Identificatienummer (BSN of RSIN).
  • Adres en kadasternummer van het verhuurde onroerend goed indien van toepassing.

Let op! Dit is geen uitputtende lijst.

Wanneer moet u in actie komen voor DAC7?

Van nieuwe verkopers die vanaf 2023 gebruik maken van uw platform moet u direct de gegevens verzamelen met ingang van dit jaar. Dit moet u vervolgens op 31 december 2023 afgerond hebben en uiterlijk op 31 januari 2024 verstrekken aan de Belastingdienst. Voor de verkopers die reeds voor 2023 geregistreerd stonden bij uw platform vangt de gegevensverzameling één jaar later aan. Per 2024 moet u voor deze afronden en uiterlijk op 31 januari 2025 verstrekken aan de Belastingdienst. Voor 2025 is de jaarlijkse gegevenslevering een feit en geldt dat ook voor de nieuwe verkopers die gedurende het jaar gebruik gaan maken van het platform.

Fraudebestrijding

Doel van de nieuwe wet is om fraude beter te bestrijden en het aangeven van inkomsten te bevorderen. Digitale platforms moeten nu verplicht de inkomsten van verkopers identificeren, traceren en rapporteren. Hierbij is het niet van belang of het platform zich binnen of buiten de EU bevindt. Alle EU-lidstaten hebben vanaf 2023 deze richtlijn in hun belastingwetgeving opgenomen.

De gerapporteerde gegevens worden gebruikt voor elke vorm van belasting van een lidstaat of de lokale overheid. Niet alleen wordt de informatie gebruikt voor de heffing van inkomstenbelasting, winstbelasting  of btw, maar bijvoorbeeld ook voor de heffing van toeristenbelasting. Lidstaten wisselen deze gegevens ook uit aan elkaar.

Wat betekent dit mogelijk voor u?

Wanneer u een platform aanbiedt waarop verkopers actief zijn, is het van belang om actie te ondernemen. Mogelijk moet u aan de nieuwe wetgeving voldoen. De gegevens die u moet verzamelen en verstreken zijn omvangrijk en de gevolgen voor het niet voldoen aan de verplichting kunnen groot zijn. Neem vooral contact met ons op en wij assisteren u graag.

Geschreven door:

Partner en fiscaal jurist Marielle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur