De zelfstandigenaftrek wordt de komende vijf jaar verder verminderd en uiteindelijk teruggebracht naar 900 in 2027. De zelfstandigenaftrek bedraagt nu nog 6.310. In dit artikel zetten we voor u als ondernemer uiteen hoe de afbouw verloopt en wat dit voor u betekent.

Wat is de zelfstandigenaftrek?

De zelfstandigenaftrek is een extra aftrekpost voor zelfstandige ondernemers. Met de belasting die bespaard wordt door de aftrek, kan de ondernemer bijvoorbeeld investeringen betalen of een reservepotje opbouwen voor jaren waarin de winst tegenvalt. Dit wordt de komende jaren steeds moeilijker. Het kabinet kiest ervoor om de zelfstandigenaftrek te verlagen om zo het fiscale onderscheid tussen zelfstandigen en loontrekkenden te verkleinen.

Verlaging zelfstandigenaftrek betekent meer belasting

Volgend jaar is de eerste verlaging. Dit betekent dat de zelfstandigenaftrek in 2023 daalt naar € 5.030. U gaat bij een gelijk inkomen meer belasting betalen door de lagere aftrek. Vanaf 2027 is de aftrek € 5.410 lager dan op dit moment. Hierdoor betaalt u als zelfstandig ondernemers bij een gelijk inkomen dus een hoger bedrag belasting, namelijk € 5.410.

Afbouw sneller dan gepland

De vermindering van de zelfstandigenaftrek was oorspronkelijk gepland voor de periode tot 2032. De afbouw wordt nu dus niet alleen versneld, maar ook nog teruggebracht naar een veel lager bedrag. De afbouw wordt in de tabel hieronder weergegeven.

JaarOmvang zelfstandigenaftrek
2023€ 5.030
2024€ 3.750
2025€ 2.470
2026€ 1.200
2027€ 900

 

Startersaftrek zelfstandigen vooralsnog buiten schot

De extra zelfstandigenaftrek voor starters blijft in de plannen van het kabinet vooralsnog buiten schot. Deze extra aftrek bedraagt voor 2022 € 2.123. De startersaftrek wordt volgend jaar wel geëvalueerd en naar aanleiding daarvan mogelijk aangepast .

Aftrek verrekend tegen 1e schijf

De zelfstandigenaftrek wordt volgend jaar niet alleen verlaagd, maar kan nog maar maximaal verrekend worden tegen het tarief van de eerste schijf in de inkomstenbelasting, ofwel 36,93%. De aftrek wordt nu verrekend tegen maximaal 40%.

Aftrek per ondernemer

De zelfstandigenaftrek geldt per ondernemer. Dit betekent dat wanneer partners samen in een onderneming werkzaam zijn, zij beiden met de vermindering te maken krijgen. Dit is bijvoorbeeld van toepassing bij een vennootschap onder firma tussen echtelieden.

Tip! Volgend jaar gaan zelfstandigen met een winst tot ongeveer € 70.000 er op vooruit, ondanks de verlaging van de zelfstandigenaftrek. Het kabinet is van plan om de arbeidskorting te verhogen.

Let op! Het voorstel tot verlaging van de zelfstandigenaftrek moet nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.

Geschreven door:

Partner en fiscaal jurist Marielle Spuijbroek

mr. Mariëlle Spuijbroek

Partner en belastingadviseur