In de laatste maanden van vorig jaar is een aantrekkelijke regeling geïntroduceerd: de willekeurige afschrijving in het jaar 2023. Hiermee mag u onder voorwaarden 50 % van het investeringsbedrag van een nieuw bedrijfsmiddel willekeurig in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting afschrijven. Deze maatregel is onderdeel van het mkb-pakket en heeft als doel om investeringen 2023 te stimuleren. De regeling is grotendeels gelijk aan de regeling zoals die in de nasleep van de kredietcrisis in 2013 gold. In dit artikel leest u wat de voorwaarden zijn.

Willekeurig afschrijven in 2023

In 2023 mag u op nieuwe bedrijfsmiddelen maximaal 50% van de aanschaffings- of voortbrengingskosten willekeurig in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting afschrijven. Hiermee kunt u uw winst verlagen en betaalt u dus minder belasting. Het restant moet u in latere jaren regulier afschrijven. U mag op meerdere bedrijfsmiddelen willekeurig afschrijven. Vanaf 2024 gelden weer de gebruikelijke regels voor afschrijven .

Voor welke bedrijfsmiddelen kunt u willekeurig afschrijven?

Allereerst moet er sprake zijn van nieuwe bedrijfsmiddelen waarvoor de investeringsverplichtingen in 2023 is aangegaan of waarvoor in 2023 voortbrengingskosten zijn gemaakt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het tekenen van een offerte. Bovendien moeten de bedrijfsmiddelen vòòr 2026 in gebruik worden genomen. Tenslotte geldt dat je niet meer willekeurig mag afschrijven dan de kosten die in 2023 gemaakt zijn.

Uitgezonderde bedrijfsmiddelen zijn:

  • Gebouwen.
  • Schepen.
  • Vliegtuigen.
  • Bromfietsen en motorrijwielen.
  • Personenauto’s die niet zijn bestemd voor het beroepsvervoer over de weg, met uitzondering van nulemissieauto’s zoals een elektrische auto.
  • Immateriële activa.
  • Dieren.
  • Voor het openbaar verkeer openstaande wegen en paden.
  • Bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om – direct of indirect – hoofdzakelijk ter beschikking te worden gesteld aan derden, uitgezonderd bedrijfsmiddelen die zijn bestemd om voor korte duur te worden verhuurd aan opeenvolgende huurders. Denk bijvoorbeeld aan de verhuur van een bedrijfspand.
  • Bedrijfsmiddelen waarop al willekeurig wordt afgeschreven via bijvoorbeeld de Vamil. Welke bedrijfsmiddelen dit kunnen zijn vindt u terug op de Milieulijst 2023.

Maak een fiscale planning van uw voorgenomen investeringen!

Bij investeringsplannen is het belangrijk de (fiscale) subsidiemogelijkheden te beoordelen zoals de EIA, MIA en KIA. Het budget voor de EIA en MIA is ook verhoogd. Door deze extra mogelijkheid van willekeurige afschrijving is een goede planning nog belangrijker. Door investeringen slim te plannen kunt u veel belasting besparen.

Geschreven door:

mr Anneloes Boekhorst

Belastingadviseur